Leverancier failliet: oplevering onderhoud zeesluizen onzeker – Aanbestedingsnieuws

Leverancier failliet: oplevering onderhoud zeesluizen onzeker

Laatst geupdate op juli 11, 2018 door redactie

Na een aanbesteding heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor reparatie van de zeesluizen in Delfzijl gegund aan BSB Staalbouw uit Groningen. Die aannemer is nu failliet en heeft de opdracht teruggegeven. De opdracht is voor groot onderhoud  aan de 2 van de vier buitenhoofdbruggen. Maandag werd het werk stilgelegd en dinsdag zou het faillissement zijn aangevraagd bij de rechtbank. Het werk aan de zeesluizen in Farmsum is hiermee stil komen te liggen. Het scheepvaartverkeer lag er, vanwege de werkzaamheden, stil sinds 16 oktober 2017. Farmsum is via de Eem aan de Waddenzee verbonden.

BSB Staalbouw is een bekende aannemer op het gebied van sluizen.  Recente opgeleverde projecten zijn: Brug en Sluis Waalwijk  de Sluisdeuren Maasbracht, Born en Heel  deEmssperrwerk Gandersum  en Naviduct Enkhuizen. BSB won destijds de aanbesteding met een  “slimme bouwtechniek” waarmee de werktijd kon worden gehalveerd, zie berichtgeving daarover in onder meer de Cobouw en bij Rijkswaterstaat. De bedoeling was om op stevig op de uitstoot van gas en daarmee CO2 te besparen, door gelijktijdig spuien en schutten mogelijk te maken.

Van de zeesluis berichtte Rijkswaterstaat op 23 februari 2017 dat op 15 februari 2017 een scharnier van één van de sluisdeuren (zijde Eemskanaal) van de zeesluis Farmsum is afgebroken. De sluisdeur is direct na het incident eruit getild waardoor er alleen bij laagwater kan worden geschut. In augustus 2017 meldde Rijkswaterstaat over het groot onderhoudsproject, dat er nieuw aangepast remmingswerk zou worden geplaatst. De scharnieren waren 50 jaar oud, zo meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat op 25 februari aan RTV Noord. Het groot onderhoud van de zeesluis zag vooral toe op verduurzaming, zo berichtte Rijkswaterstaat nog twee maanden geleden.

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, is het voor de zeesluis in Farmsum mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien en te schutten. Hierdoor kan er een grote hoeveelheid water in 1 keer worden afgevoerd en wordt het gemaal Rozema alleen nog in uitzonderlijke situaties gebruikt. Met deze aanpassing van het watersysteem wordt 25.000 kg CO2 per jaar (13 á 14 duizend m3 aardgas) bespaard. Rijkswaterstaat start maandag 28 augustus met het plaatsen van het remmingswerk.

en

De aannemer heeft de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats uitgevoerd om de hinder voor de scheepvaart tot een minimum te beperken. Het plaatsen van de remmingswerken neemt 2 weken in beslag. De remmingswerken zullen vanaf een ponton op het water worden geplaatst. Hierdoor is de kleine sluis van 28 augustus tot en met 8 september gestremd. De scheepvaart kan ongehinderd van de grote sluis gebruikmaken.

Zie verder:
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/08/co2-besparing-nieuw-remmingswerk-zeesluis-farmsum-maakt-tegelijk-spuien-en-schutten-mogelijk.aspx

Verder won BSB Staalbouw blijkens Tenderned ook onder meer opdrachten van de provincie Groningen om voor 3,468 miljoen de tafelbrug Aduard te vervangen. BSB was ook, samen met Van Mourik, betrokken bij de werkzaamheden voor de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn in januari 2015, waar die combinatie de enige inschrijver op de opdracht was. Ook het onderhoud aan de sluis in Terneuzen is blijkens TenderNed gegund aan BSB Staalbouw; evenals de uiterst innovatieve fietsbrug in Katwijk, waarover Aanbestedingsnieuws eerder berichtte.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

De vakbond CNV laat weten dat de bank om onduidelijke redenen de geldkraan heeft dichtgedraaid. Zestig medewerkers zitten thuis door het failliet.

Door aanbesteden ontstaat er een druk op marktpartijen om in te schrijven met een sterk concurrerende prijs. Bij herhaald aanbesteden, wordt zo het vet van de botten van ondernemers geschraapt. Aanbesteden beloont niet op prestaties en het gevolg is dat niet-presteren wordt beloond. Dat is al goed zichtbaar in de taxi-markt, waar aanbieders van WMO-taxivervoer aan de lopende band failliet gaan, nadat daar sinds 2010 wordt aanbesteed in die sector. In de taxibranche is volgens economisch onderzoeksinstituut SEO sprake van een winners curse. Hiervoor waarschuwde aanbestedingsinstituut PIANOo ook al in 2013. Die situatie ontstaat wanneer de aannemer een opdracht heeft gewonnen, die gaandeweg onuitvoerbaar blijkt te zijn.

Zie over zeesluizen onder meer de ” spectaculaire innovaties ” bij de zeesluizen bij IJmuiden en Zie ook:  https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2017/7/niets-wat-het-lijkt-de-immense-bouwkuip-van-zeesluis-ijmuiden-101250957

 

Zie hierover eerdere berichtgeving van Aanbestedingsnieuws:

Bij taxi’s

SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

Opnieuw taxibedrijf failliet na verlies aanbesteding

Taxi Vos ook failliet na verliezen opdracht

Opnieuw failliet in taxibranche na aanbesteding

Taxi-ondernemer Plug huis kwijt na verliezen aanbesteding

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

In andere branches:

Zorginstellingen in rode cijfers door aanbestedingen

Gay care sneuvelt na Amsterdamse massa-aanbesteding thuiszorg

 

Vragen aanbesteding kinderopvang Zoetermeer na failliet aannemer

Bot bouw neemt ook aanbestedingsklussen over van failliete aannemer Bink

 

En zie ook:

Advies 333 CvA: Prestatie-inkoop in strijd met gelijkheidsbeginsel

Tenderned Datalek -Gemeenten moeten privacywet uitvoeren: niemand houdt toezicht

 

https://www.groningen-seaports.com/nieuws/groot-onderhoud-bruggen-zeesluizen-delfzijl/

En zie :

Variabel onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

1 thought on “Leverancier failliet: oplevering onderhoud zeesluizen onzeker

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *