Dijkversterking Houtribdijk gegund aan Boskalis en Van Oord – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Houtribdijk gegund aan Boskalis en Van Oord

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Houtribdijk definitief gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ starten zij na de zomervakantie met de werkzaamheden. De dijk wordt deels traditioneel versterkt met steen en deels met zand. Dit biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. In 2020 moet de versterking gereed zijn.

Met het Design & Construct-contract (uitgevoerd volgens de Best Value-aanpak) is een aanneemsom van €90 miljoen euro gemoeid. Eind vorig jaar werd het contract voorlopig gegund aan de combinatie. De afgelopen periode hebben Combinatie Houtribdijk en Rijkswaterstaat benut om de aanbieding van de combinatie voor de dijkversterking te onderbouwen en te toetsen. De komende maanden bereiden de partijen de werkzaamheden verder voor.

De Houtribdijk, die feitelijk niet een dijk maar een 27 kilometer lange dam is, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt het gebied om het IJsselmeer en Markermeer tegen hoogwater. De dijk zorgt er onder meer voor dat golven op het IJsselmeer bij storm niet te hoog kunnen worden. Bij toetsing is gebleken, dat er verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 km.

Het deel tussen Flevoland en Trintelhaven (ongeveer halverwege de dijk) krijgt een traditionele versterking van steen. Het deel tussen Trintelhaven en Noord-Holland krijgt versterking in de vorm van zeer geleidelijk aflopende zandoevers van tientallen meters breed. Het zand vangt de golven op en voorkomt zo dat het water schade toebrengt aan de dijk. Dit is nog niet eerder op deze schaal toegepast in een groot binnenwater.

Directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers: Met dit project zorgen we op een bijzondere manier voor een veiliger achterland. De zanderige versterking is even veilig als een traditionele versterking, maar we voegen ook mogelijkheden voor natuur toe.” Bij Trintelhaven ontwikkelt Rijkswaterstaat zogenoemde luwtegebieden, bestaande uit kleine zandplaten en ondiep water, (zie afbeelding, red AN). Hiermee wordt aangesloten op de aanleg van de Marker Wadden, even verderop, die een impuls geven aan de waterkwaliteit van het Markermeer.

Bron: Rijkswaterstaat, 22 maart 2017

Zie de aankondiging van de Tender op TenderNed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *