Alle gemeenten moeten een privacyfunctionaris hebben

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft van ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd of zij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) hebben aangemeld. Dat is massaal gebeurd. Uit deze controle blijkt dat minder dan 4% mogelijk nog geen functionaris heeft aangemeld. Deze organisaties heeft de AP aangeschreven. Zij moeten voor 11 juni 2018 laten weten wie hun FG is. […]

Slimmer inkopen leidt tot betere inzet ICT-onderwijs

Door slimmer en gezamenlijk in te kopen kunnen ICT-leermiddelen beter worden ingezet. Tot die conclusie komen de PO-Raad en de VO-raad en het Ministerie van Onderwijs in een gezamenlijke, recent verschenen brochure. Ook blijft de privacy van kinderen beter gewaarborgd, door anonieme datauitwisseling. Met gezamenlijk inkopen worden 2 vliegen in een klap geslagen, zo vertelt […]

ACM: we doen kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet een kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt. Dat heeft de mededingingsautoriteit bevestigd naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van ambtenaren met de vraag of hun telefoon asjeblieft niet in beslag mag worden genomen op basis van artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverdrag EVRM. Het ACM heeft daarbij blijkens de uitspraak […]

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aandacht voor privacy bij leerlingenvervoer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer door gemeenten. De AP had signalen ontvangen over publicatie van (bijzondere) persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen op de aanbestedingswebsite TenderNed. Naar aanleiding daarvan heeft de AP enkele gemeenten benaderd. […]

Tenderned Datalek -Gemeenten moeten privacywet uitvoeren: niemand houdt toezicht

Gemeenten moeten altijd als er sprake is van persoonsgegevens, handelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is de Staatssecretaris Dekker van Onderwijs en Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk een raadsel, waarom gemeenten daar onvoldoende oog voor hebben gehad. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, die 2 oktober is gepubliceerd. Verder geven […]

Kamerleden VVD stellen vragen over privacy en TenderNed Datalek

VVD-Kamerleden Becker en Wörsdörfer hebben vragen gesteld over de TenderNed datalekken, die via Aanbestedingsnieuws op 7 juli openbaar zijn gemaakt. Dat blijkt uit een bijlage bij de Kamerstukken, die afgelopen 6 september is gepubliceerd. De kamerleden willen van de Minister van Onderwijs Plasterk onder meer weten of het ook volgens de Minister klopt dat TenderNed […]

Teylingen: publicatie gegevens leerlingenvervoer geen datalek

De gemeente Teylingen erkent de adresgegevens van Teylingse leerlingen te hebben bekendgemaakt bij aanbestedingen. Tegelijk ontkent Wethouder Kees van Velzen namens deze gemeente, dat de publicatie van gegevens van Teylingse leerlingen in het speciaal onderwijs een datalek is. De gegevens  moeten worden aangeleverd zodat aanbieders de kosten kunnen calculeren. Dat bericht de lokale krant De Teyding naar aanleiding […]

PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt

Houten, opgepast! Zeven jaar na de oprichting van TenderNed besluit ontwikkelaar en aanbestedingskennisinstituut PIANOo de gebruikers actief te informeren over het risico van het publiceren privacygevoelige informatie op TenderNed. Uit onderzoek van Aanbestedingsnieuws bleek 7 juli dat gemeenten privacygevoelige informatie publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. Het gaat dan om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen […]

D66 Veenendaal stelt vragen over privacyschending bij aanbestedingen

D66 in Veenendaal heeft vragen gesteld aan het college over de schending van de privacy van de gehandicapte kinderen bij aanbestedingen van het leerlingenvervoer. De fractie van D66 Veenendaal heeft met verbazing en zorg kennis genomen van het bericht dat privé-gegevens van (onder andere) Veenendaalse leerlingen in het speciaal onderwijs op straat zijn komen te liggen. […]

Valkenswaard trekt boetekleed aan omtrent datalek Tenderned

Valkenswaard geeft in een persbericht te kennen dat er op dit moment geen aanvullende privacyschendingen zijn te vinden via TenderNed. Aanbestedingsnieuws ziet ook geen prijzenblad staan bij een recente aanbesteding voor leerlingenvervoer. Het gaat hier om informatie die op de aanbestedingssite Tenderned stond (cursivering red AN). In deze specifieke aanbesteding over leerlingenvervoer stond een document met […]

Plasterk: door aanbesteden geen garantie op veiligheid gegevens UWV

Minister Plasterk laat in antwoord op Kamervragen van de SP-kamerleden Hijink en Van Raak weten dat gegevens van het UWV kunnen worden doorgespeeld naar de Verenigde Staten. Plasterk kan dat niet tegenhouden. Dat daarvoor geen garanties kunnen worden gegeven vindt een oorzaak in de aanbesteding. Dat maakt het volgens de Minister niet mogelijk zonder oneerlijke […]

Vodafone wint aanbesteding mobiele telefoons rijksambtenaren

Vodafone heeft de aanbesteding voor mobiele telefoons van rijksambtenaren gewonnen.  Het gaat om 180.000 apparaten voor de komende 4 tot 7 jaar. Ook voorziet Vodafone de werknemers van het ministerie van flexibele werkplekken. Voor deze opdracht leverde Vodafone al aan rijksambtenaren. Vodafone, dat recent fuseerde met kabelbedrijf Ziggo en onderdeel is van Liberty Global, is er […]