ACM: we doen kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt – Aanbestedingsnieuws

ACM: we doen kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt

Laatst geupdate op december 6, 2017 door redactie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet een kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt. Dat heeft de mededingingsautoriteit bevestigd naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van ambtenaren met de vraag of hun telefoon asjeblieft niet in beslag mag worden genomen op basis van artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverdrag EVRM. Het ACM heeft daarbij blijkens de uitspraak bij 6 personen de telefoon geconfisqueerd en met privé en zakelijke gegevens integraal gekopiëerd.

Een van de eigenaars heeft zich daar bij de rechtbank tegen verzet. Volgens X is het veel te ingrijpend om zonder rechterlijke machtiging dergelijke gegevens integraal over te nemen. De hoeveelheid gegevens op de zes mobiele telefoons tezamen is aanzienlijk (18,7 GB).

De ACM bekijkt naar eigen zeggen “onder meer (!, red AN) of concurrenten met elkaar afspraken maakten over het verdelen van een markt. (red. AN en daarnaast of de secretaresse te vinden is op de vakantiefoto’s). Doorlopende inzet om aanbestedingsmarkten op te schonen. De ACM vindt het belangrijk dat het concurrentieproces bij aanbestedingstrajecten en eenvoudige offerteprocedures eerlijk verloopt. Eerlijke concurrentie leidt tot scherpe prijzen, tot betere kwaliteit en meer innovatie.” 

De politie heeft voor het rechtvaardig inzetten van opsporingsmiddelen een redelijke verdenking nodig. Dat geldt voor de ACM dus niet. Er is niet zo iets als een redelijke verdenking voor autoriteiten. Ze kunnen op openbare informatie er dus vandoor met je telefoon; ook als je niet zo veel met de hele zaak te maken hebt. Het ACM beroept zich alleen op artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op basis daarvan heeft het alleen betrekking op inzage in zakelijke gegevens.

De voorzieningenrechter vindt : “dat een onderzoek naar zijn aard altijd is gebaseerd op vermoedens. De ACM heeft toegelicht dat zij op basis van openbare bronnen en marktgesprekken tot deze vermoedens is gekomen. Dat de ACM zonder enig concreet aanknopingspunt tot de uitoefening van haar bevoegdheden is overgegaan is niet gebleken.” De voorzieningenrechter vindt dat het nu een “opgave waar de ACM voor staat is om uit die grote hoeveelheid gegevens de zakelijke gegevens, althans die zakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor haar onderzoek, te selecteren.”

De rechter erkent dat dat tot gevolg kan hebben dat de onderzoeksleider kennis neemt van stukken waarvan achteraf komt vast te staan dat hiervoor geen grondslag aanwezig was. Volgens de rechter valt op voorhand niet in te schatten in hoeverre dit probleem zich daadwerkelijk voor zal doen. De enkele mogelijkheid dat dat kan, is onvoldoende om tot toewijzing van het gevorderde over te gaan. Volgens de rechter is dat vooral zo, omdat daar dan in voorkomend geval op dat moment een beroep op de (voorzieningen)rechter kan worden gedaan.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM:

‘De ACM zet zich doorlopend in om aanbestedingenmarkten op te schonen. Er gaat veel geld om bij aanbestedingen. Jaarlijks gaat er bijvoorbeeld zo’n 136 miljard euro om bij publieke aanbestedingen.
De ACM heeft aanwijzingen dat publieke aanbestedingen in verschillende sectoren nog steeds gemanipuleerd worden. Deze overtredingen zijn vaak alleen op te sporen via signalen. Vervalsers proberen hun gedrag zorgvuldig verborgen te houden voor de toezichthouder. Daarom ook deden wij onlangs invallen.

Het is – naar het inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws- van belang voor ondernemers en vooral ook de quasi-ondernemingen van het geprivatiseerde overheidsapparaat om zich goed te beseffen dat het voor ondernemers niet is toegelaten om over prijzen te overleggen. Dan kan sprake zijn van misbruik van een economische machtspositie. De NMa kan een boete en een last onder dwangsom opleggen. Boetes kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de totale netto jaaromzet van de onderneming.

De ACM meldt zelf aan ondernemers:

  • U mag uw deelname niet bespreken met concurrenten en zelfs niet vragen of ze ook meedoen.
  • U moet zelfstandig uw prijs bepalen.
  • U mag niet met concurrenten afspreken wie aan welke aanbestedingen meedoet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/misbruik-van-een-economische-machtspositie

Concurrenten mogen geen contact hebben met elkaar over hun voorgenomen aanbieding. Ze mogen onderling ook geen offerteprijzen delen. “De hoogste rechter heeft de ACM dit jaar gelijk gegeven bij aanbestedingszaken in de thuiszorg en de sloopbranche.”, zo deelt de ACM dan ook nog even een nabrander uit.  Zie verder ook de Handleiding combinatieovereenkomsten  (PDF, 743kb) van het Ministerie van Economische Zaken.

1 thought on “ACM: we doen kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt

  1. De politie moet zich er nomaliter ” in” bewijzen dat er sprake is van een redelijke verdenking. Het ACM stelt simpelweg dat er een vermoeden is en de “vermoedde” moet maar bewijzen dat het niet zo is. Dat kan niet als er geen informatie van het ACM naar de betrokkene hoeft te gaan

    De politiestaat is veranderd in een mededingsautoriteitstaat. Je moet maar hopen dat je er geen boze ex hebt zitten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *