Hegeman Bouwgroep wint prijsvraag Janninkkwartier Enschede

Het Janninkkwartier is een nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede. In deze nieuwe klimaat adaptieve wijk (Zuiderval-Cromhoffbleekweg-Getfertsingel) wordt een flexibel aanbod van stadswoningen gerealiseerd. Het Janninkkwartier bestaat uit zeven buurten die fasegewijs worden ontwikkeld. Voor drie van de zeven buurten zoekt de gemeente een ontwikkelaar. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven. Het plan […]

PIANOo publiceert handreikingen MKB-vriendelijk inkopen: startups in residence

Om als opdrachtgever binnen de (rijks)overheid op een rechtmatige manier beginnende ondernemers (start-ups) een kans te geven om een overheidsopdracht gegund te krijgen, is volgens PIANOo een andere kijk op het toepassen van de regelgeving nodig. Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is volgens PIANOo om de toegang tot aanbestedingen voor het MKB te […]

Mobilis ontwikkelt innovatieve BHV-container voor veilige bouwplaats

Samen met AIC uit Harderwijk heeft de  TBI-ondernemingMobilis alle eerste hulpmiddelen op de bouwplaats geplaatst in één container. De container verbetert de veiligheid op de bouwplaats. De container is een centraal opslagpunt voor het veiligheidsmateriaal, de EHBO-kit, AED en hulpmiddelen zoals een brancard voor de hulpdiensten en is een uitkomst als teruglopen naar de bouwkeet […]

Eindhovens innovatief experiment voor afvangen fijnstof

Eindhoven heeft in een grootschalig experiment in de openbare ruimte 30 afzuigers geplaatst waarmee fijnstof moet worden afgevangen. Het is een project in samenwerking met ENS Urban, de Technische Universiteit en Air Liquide. Het idee van ENS Urban is, dat positieve elektrische lading wordt aangebracht op kleine stofdeeltjes in de lucht, waarna de deeltjes worden afgevangen […]

Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los

Heijmans won vorig jaar januari een tender voor dijkverbetering van de Waddenzeedijk met een innovatieve inschrijving: voor het aanbrengen van elastocoast. De Waddenzeedijk is er voor over een lengte van 13 kilometer mee bekleed. De zeedijk voldeed al voor de aanbesteding niet meer aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de dijkbescherming werd gebruik gemaakt van […]

Nieuwe brug over Dronryp gegund aan Oosterhof Holman

De bouw voor een nieuwe brug in Dronryp, over het is gegund aan Oosterhof Holman. De huidige brug is ruim 75 jaar oud en is in zo’n slechte staat dat zwaar verkeer niet meer over de brug kan. Met de nieuwe brug moet het Van Harinxmakanaal beter bevaarbaar worden voor grotere schepen. (Klasse V) . Bij de […]

KWS legt innovatief fietspad zonder cement

KWS heeft voor de eerste keer een cementloos betonnen fietspad opgeleverd. Het fietspad is een gezamenlijk initiatief van VolkerWessels ondernemingen KWS, BKB Infra en Bruil Infra. In opdracht van de gemeente Ede realiseerde KWS Infra Zwolle dit innovatieve fietspad aan de Langekampweg. Door het ontbreken van cement in het beton heeft dit fietspad een zeer […]

Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren

Het CROW organiseert een conferentie over het slimmer aanbesteden van parkeren. Op 1 en 2 december 2016 is de jaarlijkse Polis-conferentie in Rotterdam. Frans Bekhuis en Sander Dijkstra van CROW presenteren daar ‘Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren?’. In de presentatie gaan Bekhuis en Dijkstra in op het slim organiseren van parkeren, waarbij de gemeente de regie in handen […]

Nieuwe inkoopmethodiek voor circulair innovatief inkopen

De Stichting Circulaire Economie heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld die wel als “Innovatiegericht Inkopen” kan worden bestempeld. De methode kan door inkopers kan volgens de Stichting worden gebruikt om uitdagende projecten, met een circulaire ambitie, in de markt te zetten. Deze methode heet Rapid Circular Contracting = RCC en is geschikt om als toolkit Europees Aanbesteden te worden […]

Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Dit gebeurde in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten […]

Beveiliger en hotelier winnen aanbesteding Antwerpse daklozenopvang

AMSTERDAM – Van onze redactie Een particulier beveiligingsbedrijf Gs4 en een hotelorganisatie, de Corsendonk Groep hebben samen een aanbesteding voor daklozenopvang gewonnen. Inloopcentrum De Vaart is een dagcentrum voor thuislozen in Antwerpen. Er komen dagelijks circa 100 daklozen. De daklozen kunnen er niet overnachten maar krijgen er wel een kopje koffie.  Het ideële Centrum voor Algemeen […]