Nieuwe brug over Dronryp gegund aan Oosterhof Holman – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe brug over Dronryp gegund aan Oosterhof Holman

De bouw voor een nieuwe brug in Dronryp, over het is gegund aan Oosterhof Holman. De huidige brug is ruim 75 jaar oud en is in zo’n slechte staat dat zwaar verkeer niet meer over de brug kan. Met de nieuwe brug moet het Van Harinxmakanaal beter bevaarbaar worden voor grotere schepen. (Klasse V) .

Bij de aanbesteding keek de provincie extra goed naar de belangen van omwonenden en bedrijven. ‘We hebben bewust een aannemer gekozen die veel oog heeft voor de omgeving van de brug en met slimme oplossingen komt. Zo heeft Oosterhof Holman de verwachte hinder van een jaar terug weten te brengen naar zeven maanden.

Door de verbouw van de brug moeten boeren in de omgeving tijdens de verbouwing tot 32 kilometer om rijden. Een alternatief plan dat hier rekening mee hield van LTO Noord, heeft de aanbesteding niet gewonnen. Provincie en aannemer voeren daarom de komende weken gesprekken met direct betrokkenen over maatregelen die de omgeving bereikbaar moeten houden tijdens de bouw.

‘Wij werken graag op deze wijze samen met onze opdrachtgevers’, vertelt Harm Beerda, algemeen directeur van Oosterhof Holman. ‘We maken zo maximaal gebruik van elkaars kwaliteiten en dat komt het werk alleen maar ten goede.’

Tijdens de zomermaanden wordt de huidige brug gesloopt en na de bouwvak start de opbouw van de nieuwe brug. In februari 2019 is de nieuwe brug gereed en kan deze weer jaren mee. Met de gunning is €9,5 miljoen gemoeid.

Friesland, 1 juni 2017

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/wegen_3640/item/brug-dronryp_1561.html
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/nieuwbouw-brug-dronryp-gegund-aan-oosterhof-holman_6109.html

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d0ee91de0ee6ba912905c52a8d7120a9/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/3468/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *