Nieuwe inkoopmethodiek voor circulair innovatief inkopen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe inkoopmethodiek voor circulair innovatief inkopen

De Stichting Circulaire Economie heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld die wel als “Innovatiegericht Inkopen” kan worden bestempeld. De methode kan door inkopers kan volgens de Stichting worden gebruikt om uitdagende projecten, met een circulaire ambitie, in de markt te zetten. Deze methode heet Rapid Circular Contracting = RCC en is geschikt om als toolkit Europees Aanbesteden te worden ingezet.

Kenmerkend aan RCC is de korte doorlooptijd van het inkoopproces en de open houding ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt. Er wordt niet aanbesteed met een traditioneel Programma van Eisen, maar met een Programma van Behoeften. Wat wordt aanbesteed is het samenwerkingscontract en niet de al voorbestemde eindoplossing. We selecteren de inschrijvende partijen op basis van hun geschiktheid als partner in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase.

Met de geselecteerde winnaars gaan de uitschrijvende partijen in teamverband aan het werk om tot een integrale Design Thinking oplossing te komen, die op circulaire principes is gebaseerd en tot meervoudige waardeontwikkeling zal leiden voor alle stakeholders. Al die stakeholders zullen, middels hun representanten, actief deelnemen aan dat ontwerpproces, opdat een ieder er zeker van kan zijn dat er maximaal rekening wordt gehouden met de uiteenlopende behoeften van alle partijen.

Bron: Stichting Circulaire Economie, 5 oktober 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *