Eindhovens innovatief experiment voor afvangen fijnstof

Eindhoven heeft in een grootschalig experiment in de openbare ruimte 30 afzuigers geplaatst waarmee fijnstof moet worden afgevangen. Het is een project in samenwerking met ENS Urban, de Technische Universiteit en Air Liquide. Het idee van ENS Urban is, dat positieve elektrische lading wordt aangebracht op kleine stofdeeltjes in de lucht, waarna de deeltjes worden afgevangen op een negatief geladen plaat. Om te kijken of dat ook zo is in het groot, worden 30 van zulke fijnstofzuigers op het Eindhovense stadshuisplein geplaatst.

Een doorrekening van onderzoekers van de faculteit Bouwkunde van de TU/e toonde vorig jaar aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad van Eindhoven onverwacht groot kan zijn als je fijnstof en roet afvangt in ondergrondse parkeergarages en schone lucht de straat op blaast. De onderzoekers, onder leiding van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken, lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbetering van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving waar de lucht wordt gereinigd.

Bron: Raadsinformatie Eindhoven, Longen van de Stad

Een netwerk van meetapparatuur zal in een groot gebied rondom het Stadhuisplein vier maanden lang de concentraties fijnstof meten. Daarnaast worden weergegevens verzameld, waaronder windrichting en –snelheid, om de luchtbeweging in kaart te brengen. Dankzij onze innovatieve luchtzuiveringstechnologie is de kwaliteit van de lucht die de parkeergarage verlaat aanzienlijk beter dan de lucht die de parkeergarage in gaat.

In een projectplan dat naar de Eindhovense raad is gestuurd (bijlage 3), staat vermeld:

In de aanloop naar de pilot is reeds een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de TU/e en ENS.
Hierbij heeft de gemeente praktische ondersteuning gegeven. Voor de haalbaarheidsstudie is een Smart Energy
Regions subsidie verkregen door ENS van €30.000,-. Dit geld is volledig aangewend om het CFD-onderzoek van
de TU/e te bekostigen. De TU/e heeft hierbij vanwege de potentie van het project tegen een gereduceerd tarief
dit onderzoek uitgevoerd en daarbij veel meer werkzaamheden verrricht dan aanvankelijk afgesproken.

De totale kosten voor de gemeente van de pilot bedragen volgens dezelfde bijlage € 1.293.474,-. ex BTW. Daaronder valt onder meer een kostenpost van € 816.349 voor de 30 Aufero’s  en meetapparatuur, maar ook het projectmanagement van ENS en Air Liquide.
“Ondanks aanzienlijke bijdragen van de  projectpartners, is de projectbegroting niet sluitend te maken. Om die reden wordt de Gemeente Eindhoven gevraagd om, naast de medewerking en ondersteuning in de uitvoering, het financiële tekort aan te vullen met een financiele bijdrage van € 230.000,-. Dit staat gelijk aan circa 18% van de totale projectkosten.”

 

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/over-pianoo/vakgroepen/vakgroep-aanbestedingsrecht/visie-subsidie-of-overheidsopdracht

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5997829/1/Bijlage_3_Longen_van_de_stad_Eindhoven_-_Pilot_Project_Stadhuisplein_Plan_B

http://enstechnology.nl/s-werelds-eerste-proef-met-afvangen-fijnstof-openbare-ruimte/

https://www.eindhoven.nl/nieuwsarchief/afvangen-van-fijnstof-eindhoven-heeft-de-wereldprimeur

https://longenvandestad.nl/cursor-schonere-lucht-parkeergarages/

redactie Auteur

Geef een reactie