Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid – Aanbestedingsnieuws

Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Dit gebeurde in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten goede. Het leidt naast besparingen tot een betere kwaliteit van opdrachten en geeft mogelijkheden voor ambities van waterschappen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De waterschappen zijn blij met deze wetswijziging. Met name de aanpassingen die gericht zijn op het creëren van extra ruimte voor innovatie, duurzaamheid en flexibilisering van aanbestedingsprocedures in deze wet kunnen op waardering van de waterschappen rekenen.

Ruimte voor innovatie in aanbestedingen wordt echter pas bereikt wanneer wet- en regelgeving en daarop gebaseerd beleid ook goed wordt toegepast in de praktijk. De Unie van Waterschappen doet veel om de waterschappen hierbij te ondersteunen. Op 4 oktober is bijvoorbeeld op initiatief van de Unie van Waterschappen en Stichting Wateropleidingen de cursus ‘Innovatiegericht inkopen’ van start gegaan.

Henkjan van Meer, beleidsmedewerker Inkoop en Aanbesteden bij de Unie van Waterschappen:

“Vaak wordt inkoop en aanbesteding gezien als een belemmering voor innovatie. Ik ben van mening dat dit juist een kans is voor innovatie. Tijdens deze training leer je deze kans te grijpen en verzilveren in concrete resultaten. En daarmee bij te dragen aan de ambities van onze sector.”

Bron: UVW, 5 oktober 2016

Meer ruimte voor innovatie in aanbestedingsbeleid waterschappen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *