Politie inkopen vrijwel altijd Europees Aanbesteed

Vrijwel alle inkopen van de Nationale Politie worden Europees Aanbesteed. De toename van het aantal Europese aanbestedingen is een gevolg van de operationele centralisatie door de Nationale Politie. Hierdoor wordt het inkopen voor de politie professioneel, maar ook log en niet altijd doelmatig. Dat blijkt uit een rapportage waarin de Politiewet wordt geëvalueerd. Het rapport […]

Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland wil betere controle op inkoop

De rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van dat orgaan. Uit het rapport blijkt dat het Algemeen Bestuur onvoldoende inzicht heeft in de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Actievere betrokkenheid is nodig. Het Algemeen – en Dagelijks Bestuur nemen de aanbevelingen over en stellen werksessies in om te […]

Zomerspecial: speltheorie, tijd en inkoop

De inkoper die ik aan de lijn had, zag de bui al hangen. Ze had het zo best mogelijk uitgevraagd maar je weet dat dit niet goed kán aflopen. Er kwam veranderende regelgeving aan, waarschuwden we. En op basis van een nieuwe uitspraak, mocht dat stellen van duurzame criteria allemaal niet meer.  Ja maar, als […]

Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS

Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie al met de aanbestedingsprocedure van het project. De weg loopt pal door een groot natuurgebied, de grenscorridor, waar onder meer de Malpie en de Groote Heide deel […]

Van Rijn gaat gemeenten beter voorlichten over CGD en raamovereenkomsten sociaal domein

In antwoord op kamervragen van de SP over het mislukken van de decentralisatie van de jeugdzorg, stelt van Rijn dat het aanbesteden van jeugdzorg niet te voorkomen is. “Ten aanzien van aanbestedingen heb ik in het algemeen overleg van 23 februari al aangegeven dat het hier om Europese regelgeving gaat die ik niet direct kan beïnvloeden.” […]

Staatssecretaris VWS: aanbesteden sociaal domein onontgonnen

De staatssecretaris constateert dat de rechter niet zozeer negatief geoordeeld heeft over de wijze waarop beide gemeenten de jeugdhulp hebben aanbesteed, maar stelt dat “de gemeenten tekort zijn geschoten in de onderbouwing van de gestelde voorwaarden.” Dat stelt hij naar aanleiding van een reactie waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, een dag na de uitspraak […]

Hoeveel inkoop is er nu duurzaam?

Welk percentage van de inkoop door de overheid is 100% duurzaam? Is onderscheid te maken in terreinen/sectoren waar dit voorloopt en achterloopt ten opzichte van het gemiddelde? Welke méérkosten zijn verbonden aan duurzame inkoop? Die vragen zijn beantwoord door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Op 10 oktober zijn de antwoorden naar […]

Nevi: professionele inkoop zorg kan miljarden besparen

Er kunnen miljarden worden bespaard in de zorg, als hier professioneel wordt ingekocht. Dat stelt NEVI, de beroepsvereniging van inkopers, in reactie op de gisteren aangekondigde kabinetsplannen. Daarvoor moeten alle spelers in de zorgketen beter en vooral slimmer zaken met elkaar doen. Inkoop verdient meer aandacht van de politiek, in de discussie over het in de toekomst betaalbaar […]