Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland wil betere controle op inkoop – Aanbestedingsnieuws

Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland wil betere controle op inkoop

De rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van dat orgaan. Uit het rapport blijkt dat het Algemeen Bestuur onvoldoende inzicht heeft in de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Actievere betrokkenheid is nodig. Het Algemeen – en Dagelijks Bestuur nemen de aanbevelingen over en stellen werksessies in om te komen tot verbetering.

De rekenkamercommissie concludeert dat het waterschap een duidelijk inkoop- en aanbesteding heeft geformuleerd en uitvoert. Dit beleid heeft specifiek aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, social return en integriteit. Controle op de maatschappelijke opbrengsten van dit beleid door het Algemeen Bestuur ontbreekt. Enerzijds meldt het Dagelijks Bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden) de ontwikkelingen onvoldoende. Anderzijds vragen de leden van het Algemeen Bestuur er ook niet naar. Hierdoor ontbreekt bestuurlijk inzicht in de bijdrage van aanbestede werkzaamheden en de levering van ingekochte producten aan de beleidsuitgangspunten van het waterschap.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland is blij met de uitkomsten. Duidelijk is waar kan worden verbeterd. Inmiddels zijn hiervoor werksessies gestart. De rekenkamercommissie is dit jaar opgericht. (In 2011 was het juist afgeschaft wegens niet nodig in verband met interne controling en wijzigingen in de Waterwet. )

Zijn taak is het (laten) uitvoeren van onafhankelijk en deskundig onderzoek en op basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek aanbevelingen te geven aan het Algemeen Bestuur. “Doet het waterschap wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was?”Antwoorden op deze vragen vormen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap ondersteuning om hun controlerende taak (nog beter) te kunnen uitvoeren.

©Waterschap Rivierenland 2017

Ook zonder rekenkamercommissie houdt het waterschap zich bezig met de controle op inkopen. Zo blijkt uit de verdere persberichten van 11 oktober dat Waterschap Rivierenland aanvullend onderzoek gaat doen naar de vloerconstructie van het hoofdkantoor in Tiel. Dit naar aanleiding van resultaten van het onderzoek naar de ingestorte parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Daarmee volgt het waterschap de landelijke beleidslijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het onderzoek start eind deze week. Uit vooronderzoek van het technisch adviesbureau, dat betrokken is geweest bij de bouw van het waterschapskantoor,  blijkt dat het pand dezelfde vloerconstructie heeft als in Eindhoven. De situatie bij het waterschap is wel anders. Invloeden van buitenaf, zoals weer, hebben bij een bestaand gebouw minder impact op de vloerconstructie dan bij een pand in aanbouw.

Voor het aanbestedingsbeleid verwijst het Waterschap ondernemers naar de algemene voorwaarden die naar analogie van het Rijk (ARVODI, ARBIT etc) ook voor de Waterschappen zijn opgesteld

en daarnaast de gedragscode ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever‘. Die is door de gezamenlijke waterschappen opgesteld.

Zie eerder: Binnenlands Bestuur: Onvoldoende inzicht in inkoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *