Hoeveel inkoop is er nu duurzaam? – Aanbestedingsnieuws

Hoeveel inkoop is er nu duurzaam?

Laatst geupdate op oktober 14, 2016 door redactie

Welk percentage van de inkoop door de overheid is 100% duurzaam? Is onderscheid te maken in terreinen/sectoren waar dit voorloopt en achterloopt ten opzichte van het gemiddelde? Welke méérkosten zijn verbonden aan duurzame inkoop? Die vragen zijn beantwoord door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Op 10 oktober zijn de antwoorden naar de Kamer gestuurd.

De Minister antwoordt:

“De doelstelling 100% duurzaam inkopen heeft betrekking op het toepassen van minimumeisen. Onderzoek in 2010 naar de toepassing van minimumeisen gaf aan dat er zeer hoge percentages behaald werden. Inmiddels reiken ambities verder en wordt er gewerkt aan het vaststellen van nieuwe doelstellingen. In het PvA MVI 2015 is aangekondigd een nieuwe monitor te ontwikkelen. In de uitwerking wordt onderzocht of er inzicht te bieden is in prestaties van diverse sectoren. Duurzame inkoop leidt niet perse tot méérkosten. MVI kan ook kostenneutraal zijn of tot kostenbesparing leiden, zoals bijvoorbeeld bij aanbesteding op levensduurkosten in plaats van aanschafprijs.”

Zeer hoge percentages dus. Hoeveel is dat dan? Verderop in het verslag wordt de vraag iets nader gespecificeerd.

Welk percentage van het hout op de Nederlandse markt is momenteel duurzaam? Kan de groei (of eventuele daling) van het percentage duurzaam hout over de afgelopen 5 jaar worden gegeven? Waar is niet-duurzaam hout met name terug te vinden en in welke producten

In de meest recente ‘Monitor Duurzaam Hout 2013’ van Stichting Probos, die u 15 juni 2015 is toegezonden (30196 nr. 331), was in 2013 74% en in 2011 65,7% van de totale verbruikte hoeveelheid gezaagd hout en plaatmateriaal aantoonbaar duurzaam geproduceerd. Momenteel wordt gewerkt aan de marktmeting over 2015. Over het percentage specifieke houtproducten gemaakt van duurzaam hout zijn geen meetgegevens beschikbaar.

Bron:  Kamerstuk 34550-XII nr. 7, 10 oktober 2016

2 thoughts on “Hoeveel inkoop is er nu duurzaam?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *