Ook in Ermelo sloop en nieuwbouw zwembad – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Ook in Ermelo sloop en nieuwbouw zwembad

Het College van BenW van Ermelo, start in 2020 eerst de sloop en daarna de nieuwbouw van de drie binnenbaden van sportcomplex De Sypel. Volgens het college is dat nodig omdat de dagelijkse bedrijfsvoering van met name het zwembad onder druk staat.

Lokaal Ermelo weet te berichten dat er volgens de nieuwbouwplannen het aantal vierkante meters zwemwater teruggaat van 855 nu naar straks 575 en vindt het daarom opmerkelijk dat de verantwoordelijk wethouder Christianne van der Wal opmerkt, dat alles blijft zoals het is en alle functies van het bad behouden blijven. Er is alleen geen plek voor “funelemenenten”.

Insprekers gaven in juli juist ook al aan dat een zwembad  juist behoefte heeft aan die fun-dingen: “Ee zwembad zonder whirlpool, sauna en peuterbad, en zonder een glijbaan voor de jeugd is vandaag de dag geen echt zwembad meer.” Glijbanen hebben bovendien een educatieve noodzaak, omdat kinderen erdoor in het water leren vallen.

Het besluit om af te zien van renovatie en een gehele nieuwbouw in te zetten is door de gemeenteraad al in juli besloten, blijkens de toelichting bij het raadsvoorstel.

Omdat bij renovatie naast een verminderde functionaliteit er ook grote constructieve poblemen worden voorzien ligt een keus voor nieuwbouw voor de hand. Voor het zwembad heeft nieuwbouw ten opzichte van renovatie de voorkeur omdat renoveren slechts een oplossing biedt voor een beperkte periode (10-15 jaar) maar wel een stevige investering vraagt, terwijl nieuwbouw een keuze is, die voor wat betreft het gebouw 40 jaar meegaat.

Volgens Lokaal Ermelo staat dit onderwerp pas op de agenda voor 16 november in de commissie en op 14 december in de raad.

In juli is ook al besloten tot het beschikbaar stellen van een krediet voor nieuwbouw t.b.v. van het basiszwembad en de sporthal. Dat is door een unanieme motie van de fractie Burgerbelangen in de openbaarheid gebracht. Het gaat om een uitvoeringskrediet van € 14.803.000 en het beschikbaar stellen van het krediet voor energieneutrale duurzaamheidsmaatregelen voor zwembad en sporthal van € 1.978.000 (totaal € 16.781.000).

Een aanbesteding voor de nieuwbouw moet volgens de Design en Built methode worden aanbesteed en ook dat is opgenomen in het raadsvoorstel uit juli 2017.  De gemeente is opdrachtgever, maar het ontwerp en de realisatie liggen dan bij een marktpartij. In overleg met de afdeling inkoop van de gemeente zal, na besluitvorming over sportcomplex Calluna, een voorstel over de wijze van aanbesteding en de hiermee samenhangende planning aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.

De nieuwbouw en gedeeltelijke sloop kost volgens het raadsvoorstel uit juli 2017, Project Calluna en Binnensport 2017 , zo’n 4,3 miljoen: uitgesmeerd over veertig jaar kost de exploitatie van het zwembad de gemeente uiteindelijk een half miljoen euro minder dan de anderhalf miljoen die nu er jaarlijks bij moet.

Doordat de afschrijvingstermijn op bouwkundige kosten bij renoveren 15 jaar is en bij nieuwbouw van 40 jaar zijn de jaarlijkse kapitaallasten in de exploitatie bij nieuwbouw lager. Bij een keuze voor renoveren van het zwembad zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 540.000, terwijl bij nieuwbouw van

Bron: Wikipedia

het zwembad de jaarlijkse kapitaallasten € 444.000 bedragen.

 

Overal in Nederland worden renovatiebudgetten opgesoupeerd voor nieuwbouwprojecten met zwembaden. De gedachte erachter is steeds alleen financiëel ingegeven: dat nieuwbouw goedkoper zou zijn dan renovatie, omdat de afschrijving dan over een langere periode de begroting drukt. In de nieuwbouwprojecten staan echter steevast de recreatiebaden het meest onder druk, ten gevolge van duurzaamheidseisen. Dat is onder meer al het geval met de Tongelreep in Eindhoven en het recreatiebad in Dinkelland.

 

Zie ook:

http://hetkontaktermelo.nl/lokaal/nieuwbouw-voor-binnenbaden-de-sypel-285106

en

Het raadsvoorstel

Project Calluna en Binnensport 2017

 

Zie eerder:

Dinkelland houdt aanbesteding voor nieuwbouw zwembad Dorper Esch

VVD Twenterand: Eerst raadsbesluit, dan aanbesteden zwembad

Sloop en nieuwbouw Zwembad Bilthoven voorlopig gegund

Aanbesteding Zwembad Katwijk voor 10 miljoen gegund

Etten Leur probeert nogmaals zwembad risicodragend aan te besteden

Achtkarspelen wil inhouse zwembad ontwikkelen

Aanbesteding Zwembad de Banakker gegund aan Sportfondsen Groep

Zwembad Tholen gered met PPS constructie

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *