Thuiszorg Dinkelland Tubbergen open house gegund – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Thuiszorg Dinkelland Tubbergen open house gegund

Een aanbesteding voor het leveren van de Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 is op 25 oktober 2017 definitief gegund aan een groep thuiszorgleveranciers. Per 1 januari 2018 gaan de nieuwe contracten in.

Belangrijk element bij deze aanbesteding was het inzetten op kwaliteitsaspecten naast de formele aanbestedingsvereisten. Daarnaast is er gekeken naar het verbinden van een maximum aan het aantal te contracteren aanbieders, zonder capaciteit te verliezen in de te leveren zorg.

“Op een gegeven moment waren er veel zorgaanbieders die Huishoudelijke ondersteuning in de gemeente konden leveren. Des te groter het aanbod is, des te onoverzichtelijker het kan zijn voor cliënten welke keuze ze moeten maken. Door in de aanbesteding hier een maximum aan te verbinden maken we het overzichtelijker voor de cliënten, de zorgaanbieders en de gemeente, zonder daarbij de kwaliteit van de ondersteuning aan te passen”, aldus wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland.09

Vanwege het gewijzigde beleid Huishoudelijke ondersteuning van de gemeenten was een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. De nieuwe aanbesteding heeft volgens de gemeente Tubbergen geen gevolgen voor de omvang van de ondersteuning die de cliënten krijgen.

“Dit was voor ons zeker een voorwaarde, de inwoner moet er zo min mogelijk hinder van ondervinden”, vertelt wethouder Tom Vleerbos van de gemeente Tubbergen. “Het beleid rondom de Huishoudelijke ondersteuning is het afgelopen jaar aangepast. Inwoners met een geldige indicatie voor Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 hebben in  de afgelopen maanden een herindicatie ontvangen of zullen deze in de komende maanden nog ontvangen.”

Enkele zorgaanbieders krijgen vanaf 1 januari 2018 geen contract meer. Er wordt in overleg met de cliënten en betrokken hulp van deze zorgaanbieder gekeken naar de beste oplossing voor het leveren van de zorg vanaf 1 januari 2018. De zorgleveranciers die door de beide gemeenten voor 2018 en verder worden gecontracteerd zijn: Tzorg; Aster Zorg; Thuisgenoten; Stichting Zorggroep Manna; Alfa en Zorg; Beter Thuis Wonen Thuiszorg; BTK zorg en BiOns.

Bron: Tubbergen, 25 oktober 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *