GGZ Nederland blij met de uitspraak over kostprijs jeugdzorg Tilburg – Aanbestedingsnieuws

GGZ Nederland blij met de uitspraak over kostprijs jeugdzorg Tilburg

GGZ Nederland is blij dat GGZ-Breburg in het gelijk is gesteld en eindelijk wordt erkend dat er sprake is van te lage tarieven in de jeugdzorg. Dat laat woordvoerder Mariska Siebring weten in een reactie op de uitspraak van GGZ Breburg tegen de gemeente Tilburg. “Tegelijkertijd betreurt de landelijke koepelorganisatie van GGZ-instellingen, dat het blijkbaar nodig is om procedures te starten om faire tarieven te krijgen.

In de uitspraak wordt door de rechter gedetailleerd ingegaan op de onderbouwing van de kostprijs. van onder meer consultaties en specialistische jeugdhulp. GGZ-Brebrug had goed onderbouwd dat het uurtarief dat door de gemeenten wordt gevraagd, ver beneden de kostprijs is en de gemeente bracht daar weinig tegen in verweer. Volgens de rechter is het in strijd met het beginsel van proportionaliteit om geen rekening te houden met de aparte status van de Jeugd-GGZ en om niet concreter te kijken naar de verplichtingen die de Jeugdwet de instelling oplegt.

De toekomst van de jeugd-ggz staat al langer onder grote druk. GGZ Nederland maakt zich ernstige zorgen over het behoud en de beschikbaarheid van benodigde gespecialiseerde psychische jeugdhulp. Daarom is de branchevereniging blij dat de rechter ingrijpt in de regio Hart van Brabant. Want hulp en kennis in de hoogspecialistische jeugdhulp mag niet verdwijnen. Investeren in jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid is investeren in de toekomst, van het individu, het gezin en de samenleving

Volgens de GGZ Nederland gaat de rechter nog een stap verder dan het tussenvonnis waarbij de Regio Alkmaar erop is gewezen dat er nader onderzoek nodig is naar de redelijkheid van de vastgestelde tarieven. Daar oordeelde de rechter dat er meer onderzoek nodig is naar de onderbouwing van de kostprijs en dat een kort geding, niet het aangewezen kader om een debat over de redelijkheid van tarieven te voeren. De materie is daarvoor te complex, de tijd is te kort en de rechter is onvoldoende deskundig. En, zo zegt de rechter, dat zou ook niet nodig moeten zijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen om na een indringend debat tot een verantwoorde financiering van de jeugdzorg te komen.

In de Tilburgse uitspraak ontkent de gemeente Tilburg die verantwoordelijkheid. Het is volgens de gemeente Tilburg aan de instelling om de zorg zo op te zetten dat die wel kostendekkend wordt. De rechter in de Tilburgse uitspraak vindt dat de gemeente daarmee miskent dat de GGZ-instelling ingevolge de Jeugdwet een bijzondere positie heeft.

Zie ook: GGZ Nederland, “Eindelijk erkenning voor de te lage tarieven in de jeugdzorg”, 16 oktober 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *