Burgerzaken-software De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Burgerzaken-software De Ronde Venen

Illustratie: pixabay.com

De gemeente De Ronde Venen heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de (her-)verwerving van haar Burgerzaken-software. De Ronde Venen wenst, vanwege het verlopen van het huidige contract op 1 januari 2025 met PinkRoccade Local Government voor het gebruik van iBurgerzaken, iArchief en aanverwanten, een zo integraal mogelijke ICT-oplossing voor Burgerzaken via een openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten.

De Ronde Venen is voornemens om een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor de levering (inclusief het gebruiksrecht), de implementatie, het beheer en het onderhoud van een ICT-oplossing (inclusief koppelingen) voor Burgerzaken. Eveneens maakt een conversie van de bestaande oplossingen naar de nieuwe ICT-oplossing deel uit van de opdracht. De Ronde Venen beoogt een langdurig partnership hieromtrent aan te gaan.
De ICT-oplossing wordt geleverd in SaaS-vorm (Software-as-a-Service). Eveneens wordt het technisch beheer ten aanzien van deze ICT-oplossing door de leverancier in de service inbegrepen en meegeleverd. Het functioneel beheer van de ICT-oplossing geschiedt door De Ronde Venen zelf. De ICT-oplossing bestaat bij voorkeur uit één systeem dat tevens mag bestaan uit een samenhangende combinatie van producten en diensten, maar één opdrachtnemer en één aanspreekpunt voor de gehele
combinatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dient te hebben.

De Ronde Venen is van plan een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor een gegarandeerde periode van vijf jaar. De overeenkomst gaat uiterlijk in op 15 augustus 2024. De overeenkomst kan eenzijdig door De Ronde Venen
viermaal optioneel worden verlengd voor de duur van twee jaar. De ingediende inschrijvingen worden getoetst op volledigheid, inschrijvingsvereisten, geschiktheidseisen en eventuele uitsluitingsgronden. Ook wordt getoetst of inschrijver voldoet aan het Programma van Eisen. Uitsluitend inschrijvingen die niet zijn uitgesloten, zullen worden beoordeeld op de feitelijke inhoud op grond van de  gunningscriteria. De te hanteren gunningmethodiek is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned maandag 15 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332567

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *