Bouwmanagement en -begeleiding Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagement en -begeleiding Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum

Foto: Google Streetview

Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum valt onder de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). De organisatie heeft als missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar en voelbaar te maken. Vanuit die positie wil ze een zo breed mogelijk publiek literaire verhalen laten ontdekken, beleven en maken. In november 2023 heeft het museum overeenstemming getroffen over de samenwerking met gemeente Utrecht inzake het nieuw te betrekken pand ‘Magazijn De Zon’ op de hoek van de Oudegracht, Stadhuisbrug en de Choorstraat in Utrecht.

Na een Europese aanbesteding door de gemeente Utrecht waarin een aannemer zal worden geselecteerd zullen de verbouwingen ten behoeve van het museum als toekomstig huurder worden gestart. De verbouwingswerkzaamheden van de gemeente Utrecht in het pand ‘Magazijn de Zon’ zullen naar verwachting minimaal vierentwintig maanden duren tussen
september 2024 en september 2026. Daarna volgen nog tot eind 2027 de interne verbouwingen door het museum zelf om de interne- en tentoonstellingsruimten geheel naar wens in gereedheid te brengen.

Het museum beoogt met deze aanbesteding een partij te contracteren die beschikt over deskundige bouwbegeleiding om het museum bij te staan in haar belangen gedurende de verbouwing van het pand Magazijn De Zon. De gecontracteerde partij moet naast het behartigen van de belangen van het museum in staat zijn om te adviseren naar de toekomstige inrichting van het museum. Het Museum verwacht van de te contracteren partij de volgende dienstverlening
opgesplitst in twee deelopdrachten:
1. Vertegenwoordiger van het museum tijdens de bouw van de gemeente
2. Bouwbegeleiding t.b.v. de overige ruimten

Het tweede deel van de opdracht start naar verwacht in het derde kwartaal van 2026. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in november 2026. De opdracht loopt tot de oplevering die gepland staat in december 2027. Opdrachtgever is van plan een overeenkomst af te sluiten met een leverancier ten behoeve van deze opdracht. De duur van de overeenkomst is drie jaar en vier maanden. De ingangsdatum is naar verwachting 1 september 2024 maar wordt definitief vastgesteld in overleg met het museum. De overeenkomst eindigt op 31 december 2027. Na het einde van de initiële periode, kan de overeenkomst viermaal verlengd worden met een half jaar tot uiterlijk 30 juni 2029. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 17 april 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332820

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *