VNG, PO en VO willen alle scholen verduurzamen – Aanbestedingsnieuws

VNG, PO en VO willen alle scholen verduurzamen

De organisatie van Nederlandse gemeenten VNG, en de raden voor primair en voortgezet onderwijs pleiten gezamenlijk bij het Ministerie voor het verduurzamen van alle scholen van Nederland. Daartoe roepen ze op in een brief naar Minister Paul van primair en voortgezet onderwijs.

Onderwijshuisvesting is al te lang doorgeschoven, vond Minister Paul zelf ook al. De briefschrijvers brengen die opmerking in herinnering en benadrukken nog eens dat de situatie ernstig is.

In mei is een stuk beton uit het plafond van een Rotterdamse school gevallen. Er is bijna geen gebeurtenis
denkbaar die het gelijk van uw woorden beter illustreert. Gelukkig hebben zich hierbij geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan. Dit voorval onderstreept de urgentie en noodzaak van de vernieuwing van de
schoolgebouwen, en de potentieel dramatische, directe gevolgen van verder uitstel.

Dat dit incident nu net moet gebeuren in het structureel nalatige Rotterdam, verbaast de redactie van Aanbestedingsnieuws overigens niet. (Zie eerder: Rotterdam zoekt architect voor de bouw IKC de Stern, Heraanbesteding nieuwbouw Nicolaasschool RotterdamNuy van Noort wint nieuwbouw Beatrixschool Rotterdam Renovatie Minister Marga Klompéschool; Rotterdam Rotterdams Rekenkamerrapport: aanbesteding Renovatie Avicenna onrechtmatig Rotterdam is tevreden met 13 miljoen onrechtmatig aanbesteed )

De brief vervolgt met de constatering dat de MuWi -bouwmethode niet meer voldoet. Vrijwel alles is in Nederland met de Muis en De Winter: MuWi-methode van de wederopbouw gebouwd. Het MUWI-bouwsysteem liet de architect vrij in woningtype, woninggrootte, vertrekafmetingen en afwerkingsniveau. Bepalend zijn de ten tijde van het ontwerp geldende bouwvoorschriften.

Naar aanleiding van dit zorgwekkende incident stuurde minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een brief aan gemeenten om te zorgen dat de schoolgebouwen die met dezelfde MuWi-bouwmethode zijn neergezet worden geïnspecteerd en zo nodig hersteld. Let wel: dit betreft een flink aandeel van de schoolgebouwen in het PO en VO. Hoewel gemeenten in hoge mate de noodzaak voelen dat deze
schoolgebouwen geïnspecteerd en hersteld moeten worden, vinden we het onvoldoende dat dit de enige
voorgestelde oplossing is. Het betreft schoolgebouwen die tot 72 jaar oud zijn, waarbij we binnen deze aanpak alleen pleisters plakken (pleisters die gemeenten en schoolbesturen zelf mogen betalen). Het is tijd dat de aandacht van het volgende kabinet gaat naar de enige oplossing die echt uitkomst bied

Alles, dat is dus alles, dus ook alle scholen. Dus de conclusie dat alle scholen niet meer voldoen, lijkt ondergetekende een beetje drastisch. Maar volgens de VNG is het toch echt noodzakelijk, bijvoorbeeld om het ziekteverzuim onder leraren terug te dringen en zo het Bruto Nationaal Product op te vijzelen.

Alleen zó kan er een gezond binnenklimaat in alle schoolgebouwen komen, en kunnen we schoolgebouwen verduurzamen en geschikt maken voor inclusief en modern onderwijs. Alleen zó investeren we in prettige, frisse en eigentijdse gebouwen die positief bijdragen aan leerprestaties en het welzijn van leerlingen. Alleen zó verminderen we het ziekteverzuim en verhogen we het welzijn van medewerkers, die zulk belangrijk werk doen voor de gelijke kansen van onze kinderen en het succes van de Nederlandse kenniseconomie. Deze investering verdient zichzelf bovendien terug door een toename in het BBP, becijferde SEO recent.

ijsbeer
IJsbeer

Een heel direct verband? Misschien door al die glazen plafonds in scholen. Daaronder krijg je algauw een broeikaseffect als in een tomatenkas, en dat leidt natuurlijk tot allemaal klimaatopwarming. En wat krijg je dan? Statistische samenhang! En waarmee correleert dat? Met dooie ijsberen. Dus doe nu maar gauw de school verbouwen. Anders moeten we allemaal ijsberenbiefstuk eten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *