Renovatie Minister Marga Klompéschool – Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Minister Marga Klompéschool – Rotterdam

Foto: Google Streetview

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is één van de grootste besturen voor primair onderwijs in Nederland. Onder de RVKO vallen 20 peuterspeelzalen en 67 basisscholen in Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon, Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Spijkenisse, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.

De Minister Marga Klompéschool aan de Robert Kochplaats 346-348 in de wijk Ommoord (MMK) telt circa 1.676 m2 BVO en dient vanwege de slechte technische staat van het gebouw te worden gerenoveerd. De gemeente Rotterdam en RVKO hebben gekozen voor een duurzame renovatie, waarbij wordt voldaan aan de eisen van BENG, Frisse Scholen Klasse B (2021) en een levensduurverlenging van veertig jaar. De focus ligt op het upgraden van de gebouwschil, het binnenklimaat en het treffen van
realistische duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast dient een deel van het inbouwpakket te worden aangepast, onder andere ter plaatse van de aansluitingen van de nieuwe gevel.

Er is sprake van een twee fasen contract. Globaal gaat het om de volgende werkzaamheden per fase:
Bouwteamfase (selectie bouwteampartner via deze procedure):
• Opstellen Uitvoeringsgereed Ontwerp binnen de gestelde (plannings)technische, kwalitatieve én financiële kaders van het project.
o Opstellen van werktekeningen voor de bouwkundig werkzaamheden, constructie en installaties (inclusief de onderlinge afstemming).
o Voorbereiden, verzorgen en/of coördineren van de detailengineering van de (deel)constructies.
o Opstellen van de gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen.
• Indienen ontvankelijke vergunningsaanvraag o.b.v. een Definitief Ontwerp (inclusief uitvoeren benodigde onderzoeken zoals de berekening stikstofdepositie).

Realisatiefase (na succesvol afronden van de bouwteamfase na een separate offerteprocedure):
I. Vervangen en verbeteren (isoleren) van bestaande gevel, dak en vloer.
II. Realiseren nieuwe duurzame klimaatinstallatie door het gehele gebouw.
III. Realiseren nieuwe duurzame verlichtingsinstallatie (LED) door gehele gebouw.
IV. Realiseren nieuwe (gas-), elektra- en data-installatie.
V. Aanbrengen van glazen zijlichten naast de deuren en grootglasopeningen in de deuren van
de lokalen t.b.v. verbeteren zichtlijnen en verbinding tussen groepsruimten en leerpleinen.
VI. Vernieuwen van de vloerafwerking.
VII. zie 9
VIII. zie 9
IX. Schilderen wanden, kolommen, kozijnen en deuren binnenzijde gebouw.
X. Vervangen systeemplafond.
XI. Vernieuwen sanitaire ruimten (inclusief bijbehorende water-, riolering- en elektra installatie)
XII. Vernieuwen pantry’s in lokalen.
XIII. Herstel geborgen gebreken constructie (indien van toepassing)
XIV. Saneren van asbest (indien van toepassing)
XV. Realiseren lift en opknappen trappen
XVI. Vernieuwen hang- en sluitwerk
XVII. Herstellen terrein na oplevering

De bovenstaande opsomming van werkzaamheden zijn slechts een indicatie van de te verrichten werkzaamheden en alleen bedoeld om de interesse van potentiële inschrijvers voor de selectie van de bouwteampartner te wekken. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming. Voor de duurzame renovatie van MMK, heeft RVKO ten tijde van de
aanbesteding een bedrag van €3.100.000,- excl. BTW beschikbaar voor de bouwkosten. Dit bedrag wordt bekostigd vanuit het budget dat onder andere door de gemeente Rotterdam beschikbaar is gesteld voor de verbetering van de MMK.

Er is sprake van een procedure met een twee fasen contract. De opdrachtgever sluit hiervoor eerst met de bouwteampartner/adviseur de voorliggende bouwteamovereenkomst op basis van de DNR 2011 (juli 2013) , met de intentie om na een succesvolle bouwteamfase met de aannemer een aannemingsovereenkomst/opdracht op basis van de U.A.V. 2012 aan te gaan voor de uitvoering van het project conform het in het bouwteam nader uitgewerkte Uitvoeringsgereed Ontwerp, mits tevoren tussen de opdrachtgever en annemer over de prijs van het op te dragen werk overeenstemming wordt bereikt, een en ander met inachtneming van deze overeenkomst.

De aanwijzing / bezoek van de locatie ter plaatse zal geschieden op donderdag 12 januari 2023 om 10.30 uur. Plaats van samenkomst is Robert Kochplaats 346-348 in de gemeente Rotterdam. Van de aanwijzing / bezoek van de locatie wordt door de aanbesteder een proces-verbaal van bezoek van de locatie inschrijvingsfase opgemaakt. Het proces-verbaal van bezoek van de locatie inschrijvingsfase wordt via het aanbestedingsplatform verstrekt.

Deze nationale openbare aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de aanbesteding van aan werken gerelateerde dienstverlening. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Kortom, de opdracht wordt
gegund aan de inschrijver met de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 1`9 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283081

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *