Rotterdam is tevreden met 13 miljoen onrechtmatig aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam is tevreden met 13 miljoen onrechtmatig aanbesteed

De COR (Commissie Onderzoek Rekening) een Rotterdamse gemeenteraadscommissie die in 2018 is opgericht en het jaarverslag controleert, complimenteert Rotterdam met de toegenomen rechtmatigheid van aanbestedingen. De COR is tevreden met de goedkeurende verklaring, en wil het College een compliment geven voor het onderdeel Inkopen en Europees Aanbesteden, waarbij het rechtmatigheidsoordeel significant verbeterd is t.o.v. 2019(zieookparagraaf 4.2).Voor het eerst in jaren is sprake van een duidelijk verbetering van het rechtmatigheidsoordeel over dit controleproces. Normaal zou dat niet echt nieuws zijn, goed nieuws is meestal geen nieuws. Maar het is toch wel een raar compliment.

In het bijbehorende staatje zag Aanbestedingsnieuws dat het jaarverslag meldt dat het toch om aanbestedingsonrechtmatigheden gaat van maar liefst €13 miljoen, op een inkoopbudget van 1 miljard. Dat vindt men kennelijk alleen niet veel omdat het de jaren ervoor nog veel erger was. Maar een halve tsunami. En inderdaad, de vorige jaren was het nog veel erger. We plakken het staatje er maar even bij. Van 22,7 miljoen onrechtmatig inkopen, naar 13 miljoen onrechtmatig inkopen, Aanbestedingsnieuws vindt zo’n compliment een mooi staaltje van het fenomeen gaslighting. Wat goed dat je dit jaar slechts de halve bank hebt beroofd. Wat fijn dat je moeder niet geheel hebt opgegeten, zo is er toch nog wat over voor de begrafenis.

©Rotterdam 2021

Het accountantsbureau PWC moest de goedkeurende verklaring afgeven in zijn accountantsverslag 2020. Gek genoeg vonden we dat accountantsverslag niet eenvoudig terug maar pas met veel zoeken. Over het onrechtmatig inkopen (zonder aanbesteding) stelt PWC dat de onrechtmatigheid mede een oorzaak heeft in de stilzwijgende verlenging van contracten inzake rioolonderhoud. En dat moet natuurlijk ook gebeuren, dus dat valt dan nog te snappen. Maar het accountantsverslag stelt ook dat “kleinere opdrachten aan leveranciers gezamenlijk hadden moeten worden aanbesteed”. Dat baart meer zorgen. Wat zijn dat dan voor kleinere opdrachten? Of dat betekent dat opdrachten worden gesplitst om aan de aanbestedingsdrempel te ontkomen is daarmee Aanbestedingsnieuws nog niet duidelijk, wij hopen dan ook maar dat de gemeenteraad kritische vragen gaat stellen over deze onrechtmatigheden en de aard ervan:

Accountantsverslag Uit de werkzaamheden van afdeling Financial Audit op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen blijkt een financiële onrechtmatigheid van circa €14 miljoen (2019: €21,8 miljoen). De opbouw van deze geraamde fout is als volgt:De onrechtmatigheid voor 2020 betreft voor €3,5 miljoen onrechtmatige contracten die doorlopen vanuit 2019 (in 2019: €5,6 miljoen).In 2020 is een dossier met uitgaven inzake rioolvervanging onrechtmatig doordat het contract stilzwijgend is verlengd. Dit betreft een uitgave van €1,7 miljoen, die geëxtrapoleerd een impact heeft op de rechtmatigheidsfout van €5,1 miljoen.De resterende €5,4 miljoen betreft onrechtmatigheden, veroorzaakt door het verstrekken van diverse kleinere opdrachten aan leveranciers, die gezamenlijk (in een raamcontract) aanbesteed hadden moeten worden op basis van de aanbestedingsregels. De bestedingen zijn naar hun aard gelijksoortig en komen in een periode van vier jaar1boven de Europese aanbestedingsgrens.Voor 2020 zijn er uitzonderingen in de Europese aanbestedingen voor bijvoorbeeld inhuur van medewerkers voor de coronateststraten waarvoor een vrijstelling bestaat voor het toepassen van de Europese aanbestedingsprocedure. Daarnaast zien we een daling in het aantal nieuw geconstateerde onrechtmatige dossiers. In 2019 waren dit 23 contracten en in 2020 zijn dit ernegen.

 

Aanbestedingsnieuws vindt het ook gek, omdat er kennelijk onderbenutting was van schoolvernieuwing budgetten en tegelijkertijd een enorme kostenoverschrijding op de Avicenna-school die nu wel was  opgeleverd. Blijkens de jaarrekening is het saldo van onderwijshuisvesting negatief, met een saldo van -60.477. Hier staat geen een woord over gerept, ondanks het kritische rekenkamerrapport. Zit dit bij de door de accountant geconstateerde onrechtmatigheden?

©Imgflip 2021

Morgen, donderdag de 17e juni, staat het onderwerp op de Agenda van de gemeenteraad. Burgemeester Aboutaleb kreeg al kritiek vanwege het door hem gevoerde Coronabeleid. Jaarverslagen worden meestal nog net niet afgedaan als hamerstuk, maar de gemeenteraadsleden worden onder peer pressure van de coalitiepartijen nogal eens onredelijk complimenteus. De raadsvergadering is echter niet druk bezet, want dat is door de Cojona nog steeds online. Tegenwoordig staat alles online dus met een hooivork naar het gemeentekantoor is minder indrukwekkend. Het raadsvoorstel strekt tot het overnemen van de aanbevelingen en dus ook de complimenten van de COR. Het zal ons benieuwen of het college van Rotterdam er zo makkelijk mee wegkomt.

Bron:

Zie morgen ook:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/870821

1 thought on “Rotterdam is tevreden met 13 miljoen onrechtmatig aanbesteed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *