Hegeman Bouwgroep wint prijsvraag Janninkkwartier Enschede

Het Janninkkwartier is een nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede. In deze nieuwe klimaat adaptieve wijk (Zuiderval-Cromhoffbleekweg-Getfertsingel) wordt een flexibel aanbod van stadswoningen gerealiseerd. Het Janninkkwartier bestaat uit zeven buurten die fasegewijs worden ontwikkeld. Voor drie van de zeven buurten zoekt de gemeente een ontwikkelaar. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven. Het plan […]

Vervoerregio Amstelland Kan beter: 400.000 boete

Je zal maar inschrijven op een aanbesteding, winnen en dat je dan een persbericht tegen je krijgt met de mededeling “kan beter“. Na tig adviescommissies pas je je plan dat toch al de beste was, anders had je niet gewonnen, nog wat aan. Half jaar later: €400.000 boete wegens wat de Telegraaf noemt: wanprestatie. En […]

WSK wint regiotaxi gemeente Utrecht 2018

Willemsen de Koning heeft een aanbesteding gewonnen voor het uitvoeren van het regiotaxivervoer in Utrecht en de naastgelegen gemeente Maarssen. De gemeente Utrecht had een opdracht daartoe opnieuw aanbesteed, na klachten over de huidige vervoerder De Vier Gewesten, (DVG). DVG is door de gemeente twee keer in gebreke gesteld. WSK gaat vanaf 1 april 2018 […]

Rijkswaterstaat koopt 100 elektrische personenauto’s

Rijkswaterstaat heeft zich 100 nieuwe elektrische personenauto’s aangeschaft. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaf op 8 januari 2018 het startschot voor het vervangen van 100 oude dieselauto’s voor elektrische. Rijkswaterstaat is het eerste rijksonderdeel dat grootschalig elektrische personenauto’s in gebruik neemt. Dat is 7% van de auto’s van Rijkswaterstaat. Werkvoertuigen […]

Minister van Infra ontkent dat kantoormeubilair leveranciers niet-duurzaam zijn

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Van Nieuwenhuizen Wijbenga (VVD), ontkent dat een aanbesteding voor duurzaam kantoormeubilair, die gewonnen is door onder meer van Gispen, niet duurzaam zou zijn. Concurrent Drentea kwam in beroep tegen de gunning aan van Gispen omdat algemeen bekend is in de branche dat Van Gispen niet duurzaam is, en de leverancier niet […]

TBI: wij wonnen aanbesteding sluis door duurzame inschrijving

Het TBI-consortium Lock to Twente (L2T) is winnaar van een aanbesteding voor een nieuwe sluis in Eefde. Naar eigen zeggen komt dat omdat hun inschrijving duurzaam en innovatief was. Het consortium heeft met de aanbesteding voor de sluis zich ook verplicht tot 27 jaar lang het onderhoud uit te voeren. In een interview met het […]

Nieuwe aanbesteding WMO-taxivervoer: Taxi Waaksma blijft voorlopig rijden

Gelet op de uitspraak van de kort gedingrechter heeft de West-Friese inkoopsamenwerking besloten een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor het WMO-taxivervoer. Er zijn inmiddels overbruggingsovereenkomsten getekend met taxichauffeur Waaksma, hangende de nieuwe aanbesteding. Tot januari volgend jaar mag Waaksma de opdracht blijven uitvoeren. In een nieuwe aanbesteding moet ruimte zijn voor regionale werkgelegenheid, zo […]

Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los

Heijmans won vorig jaar januari een tender voor dijkverbetering van de Waddenzeedijk met een innovatieve inschrijving: voor het aanbrengen van elastocoast. De Waddenzeedijk is er voor over een lengte van 13 kilometer mee bekleed. De zeedijk voldeed al voor de aanbesteding niet meer aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de dijkbescherming werd gebruik gemaakt van […]

Taxi-ondernemer Plug huis kwijt na verliezen aanbesteding

De zestigjarige taxi-ondernemer Plug is zijn huis kwijt na het verliezen van een aanbesteding. Voor ondernemers is er geen WW. Dat bericht het lokale dagblad De Gelderlander.  De inkoper, Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (AVAN) beoordeelde zijn inschrijving als duurder dan gemiddeld. Een andere eis die zwaar meewoog bij het beoordelen van de aanbesteding is de Euronorm […]

Overijssel, Gelderland en Flevoland willen gezamenlijk aanbesteden voor duurzamer busvervoer

Overijssel, Gelderland en Flevoland starten samen een verkenning naar een gezamenlijke concessieverlening voor openbaar vervoer in Oost Nederland. Met de verkenning onderzoeken de drie provincies de mogelijkheden voor een efficiënter en duurzaam openbaar vervoersysteem dat beter aansluit op de reizigersstromen in het gebied. Net als Almere en Amersfoort en Brabant/Stadsregio Eindhoven wordt daarmee ingezet op […]

Rijkswaterstaat kapt bomen voor “duurzaam beheer” van uiterwaarden

Afgelopen half jaar vond er onderhoud plaats aan de uiterwaarden langs de grote rivieren. Bomen en struiken die naar de beleving van Rijkswaterstaat “een snelle afvoer van water in de weg stonden”, werden weggehaald. Uitvoering van deze maatregelen vormt een belangrijk onderdeel van het programma Stroomlijn: ze helpen voorkomen dat over een aantal jaren weer […]

Bodegraven gunt ecologisch bermbeheer aan Reijm en Van Vliet

De bermen en watergangen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden de komende jaren op ecologisch verantwoorde wijze beheerd. Gisteren, 8 mei 2017, werd het raamcontract getekend, tussen wethouder Kees Oskam en de lokale aannemerscombinatie Reijm/ Van Vliet. De aanleiding voor het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een […]