Bodegraven gunt ecologisch bermbeheer aan Reijm en Van Vliet – Aanbestedingsnieuws

Bodegraven gunt ecologisch bermbeheer aan Reijm en Van Vliet

De bermen en watergangen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden de komende jaren op ecologisch verantwoorde wijze beheerd. Gisteren, 8 mei 2017, werd het raamcontract getekend, tussen wethouder Kees Oskam en de lokale aannemerscombinatie Reijm/ Van Vliet. De aanleiding voor het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een motie aan voor meer ecologisch verantwoord bermbeheer en een betere uitstraling van de bermen. Zo wordt de flora rijker en fauna krijgt meer kansen, door onder andere meer plek voor bijen en vlinders.

In gesprek met dorpsoverleggen, natuurverenigingen en agrarische natuurverenigingen bleek dat de aannemer die het beheer van de bermen zou uitvoeren een doorslaggevende rol zou hebben. Kennis en kunde is daarbij van belang, maar ook aandacht voor de continuïteit van het bermbeheer, is van grote invloed op de kwaliteit van het beheer. De gemeente koos daarom voor een andere manier van aanbesteden en zette in om het beheer langere tijd bij één aannemer te leggen.

© Bodegraven, 2017

Bodegraven-Reeuwijk koos daarbij voor een Beste Value Procurement-aanbesteding. Er is een innovatief BVP-aanbestedingstraject gevolgd, dat werd begeleid door bureau Het Miland uit NieuwveenBij deze aanbesteding ging de gemeente uit van het vakmanschap en expertise van de aannemer en moesten alle deelnemers aangeven welke prestaties en kwaliteiten zij konden leveren, aan de doelstellingen die waren bepaald door de gemeente. Dat waren onder andere het vergroten van de ecologische waarden van de bermen, het zorgen voor verbindingslinten en het ecologisch schonen van de watergangen. Voor de opdracht was een vast eindbedrag gesteld.

Wethouder Oskam “laat weten over de winnaars:

“We zijn erg blij met deze combinatie. Beide aannemers voeren al gedurende langere tijd tot grote tevredenheid werkzaamheden uit voor de gemeente. Vandaag zette ik met vol vertrouwen namens de gemeente mijn handtekening onder het contract.” Ook de heren Fred Reijm en Adrie van Vliet zijn erg tevreden met dit contract van de gemeente. Adrie van Vliet: “We zijn enorm blij, dat wij het vertrouwen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wederom hebben gekregen om deze gespecialiseerde werkzaamheden vol enthousiasme met onze vakkundige medewerkers voort te kunnen zetten in onze eigen gemeente.”

Om de huidige kwaliteit te weten heeft het Reeuwijkse Waternsnip Advies alle bermen geïnventariseerd, beoordeeld en vastgelegd. De berm variëren van een A-kwaliteit (hoog) tot een D-kwaliteit (laag). Om dit vast te leggen  is een beeldmeetlat ontwikkeld waarlangs de kwaliteit gemakkelijk een eenduidig gemeten kan worden. Dit instrument wordt ook gebruikt om de toekomstige ontwikkelingen in de bermen te volgen en vast te leggen. Op basis van het bermenrapport van Watersnip is een beeldkwaliteitslat gemaakt die een belangrijke rol speelt in de aanbestedingsproces. In het gehele selectieproces is Watersnip Advies betrokken als lid van de begeleidingscommissie.

Bron: Bodegraven-Reeuwijk / Watersnip, 8 mei 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *