Berg en Dal kiest MKB aanbesteden boven duurzaam aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Berg en Dal kiest MKB aanbesteden boven duurzaam aanbesteden

De gemeente Berg en Dal, onder Nijmegen, heeft de eisen voor een duurzame aanbesteding versoepeld zodat het lokale MKB een kans maakt, in  te schrijven op een aanbesteding WMO-vervoer. Daarvoor heeft het eisen voor voertuigmotors aangepast van de Euronorm 6 naar Euronorm 5. De Euronorm 6 is sinds 1 september 2015 verplicht voor personenauto’s.

Bron: Pixabay

AVAN, de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen is op dit moment verantwoordelijk voor het WMO-vervoer in Berg en Dal. Naast Berg en Dal participeren er nog 18 gemeenten in de inkoopsamenwerking. Forseti Tender Management heeft het advies voor een dergelijke regiecentrale voor doelgroepenvervoer gegeven.Per 1 september 2016 was het Wmo-vervoer van Berg en Dal al aanbesteed. Per 1 augustus 2017 wordt ook het leerlingenvervoer van Berg en Dal aanbesteed, vanwege het op die datum aflopen van het huidige contract

Het belangrijkste criterium om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn de Euronormen voor motors. Euronormen zijn Europese wettelijke eisen aan de emissie van koolstofmonoxide (CO), koolwaterstof (HC) stikstofoxiden (NOx), en fijnstof. Vooral fijnstof en NOx-emissie zijn van belang voor de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van inwoners. Deze worden vastgesteld door de Europese Commissie.

Lokaal dagblad BN de Stem heeft de taxichauffeurs geïnterviewd. Een taxiondernemer uit Milligen heeft aangegeven dat als zij de aanbesteding zouden verliezen, er dan 30 banen op de tocht zouden staan. Een ander laat weten dat er om aan de eisen van Euronorm 6 te voldoen, in een keer 40 nieuwe busjes moeten worden gekocht.

Ook uit de Nota van Advies blijkt dat de gemeente niet wil dat strenge duurzaamheidseisen de toegang van lokale taxi-ondernemers beperken. Zo vermeldt de Nota:

Inzet lokale MKB Wij vinden het belangrijk dat ook lokale ondernemers kunnen inschrijven op de aanbesteding. In het programma van eisen is opgenomen dat het vervoer binnen percelen wordt verdeeld via basispunten, zodat ook lokale, kleinere taxiondernemers kunnen inschrijven. Aandachtspunt hierbij is de wijze waarop duurzaamheidseisen in programma van eisen worden opgenomen. Strenge duurzaamheidseisen kunnen de toegang tot de opdracht voor kleinere ondernemers mogelijk beperken. Wij hebben de toegang van lokale taxiondernemers tot de opdracht als aandachtspunt voor de uitwerking van het programma van eisen aan de gemeente Arnhem (de aanbestedende dienst) meegegeven.

Bron: BN de Stem / Berg en Dal, 3 april 2017

Naschrift: Zie hier meer over de ondernemers die in de problemen komen bij duurzaamheidseisen voor aanbestedingen

Leerlingenvervoer: Noodkreet drie lokale taxibedrijven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *