Berkelland houdt aanbesteding voor combinatiecoaches – Aanbestedingsnieuws

Berkelland houdt aanbesteding voor combinatiecoaches

Het Rijk heeft een stimuleringsregeling ‘Brede Impuls Combinatiefunctie’ opgesteld. Berkelland krijgt hiervoor een doeluitkering van circa € 190.000. Om nu de subsidie verder te verstrekken houdt de gemeente Berkelland een aanbesteding voor de coaches. Het gaat om een combinatiefunctionaris, een cultuurcoach en een welzijnscoach.

Bron: Aanbestedingsstukken Berkelland

De stimuleringsregeling is tot stand gekomen vanuit het Ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid. Die hebben op 10 december 2007 met de organisaties VNG, NOC*NSF, VBS (namens de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties) en de Cultuurformatie de kaderstellende overeenkomst ‘Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur’ ondertekend.

Vanaf 2012 is de Impuls verder gegaan onder de naam Brede impuls combinatiefuncties. Hieronder vallen ook de buurtsportcoaches waarvoor het ministerie van VWS per 1 januari 2012 extra middelen beschikbaar heeft gesteld. De doelstelling is volgens de VNG om hiermee 2.900 fte aan combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches te creëren.

De aanbesteding die nu is uitgeschreven is ook voor een bedrag van €190.000, even hoog als de doeluitkering. De ambitie van de gemeente Berkelland is “de CF Berkelland in beweging te krijgen, door activiteiten met elkaar te verbinden, nieuwe projecten aan te jagen en het bestaande fundament te versterken en beter in hun kracht te zetten. Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamiek in het Sociaal Domein.”

Bron: TenderNed, 23 maart 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *