SiRM: Ambulancediensten alleen in noodgevallen niet aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

SiRM: Ambulancediensten alleen in noodgevallen niet aanbesteden

Ambulancediensten moeten volgens de Europese regelgeving worden aanbesteed, behalve in noodgevallen. Dat concluderen onderzoekers van SiRM, in het rapport Ordening ambulancezorg, Op weg naar structurele wetgeving in 2020. Het rapport maakt een onderscheid tussen spoedeisende zorg en geplande ambulancezorg.

Zo concludeert het rapport: “De aanbestedingsregels zijn niet verplicht gesteld voor het verlenen van overheidsopdrachten voor enkele bijzondere gevallen van ambulancezorg. Kort gezegd gaat het dan om nooddiensten. In die situatie − bij gebreke derhalve van harmonisatie – zal het aanwijzen/selecteren van een of enkele uitvoerders in/op de markt moeten worden getoetst aan de verenigbaarheid met andere EU-verdragsrechtelijke-verplichtingen, in het bijzonder die betreffende het vrij verkeer.”

Bron: Wikicommons Ambulance Haaglanden AlfvanBeem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambulance_Haaglanden_unit_15-114,_Mercedes_at_Delft,_The_Netherlands_pic2.JPG

In een onderzoek naar meerdere landen blijkt ook dat in 17 OESO-landen spoedeisende zorg een monopolist levert. In de meeste landen is er enkel een monopolie op spoedeisende ambulancezorg (en zijn er meerdere aanbieders voor geplande ambulancezorg). Alleen in Kroatië, Denemarken en Nederland is er een monopolie op spoedeisende én geplande ambulancezorg.

Het rapport noemt twee specifieke uitzonderingen op de mededingingsplicht en waarborging van openbaarheid. In de zaak Casta (C50/14) heeft het hof uitgezonderd dat het gunnen aan vrijwilligersorganisaties voor het algemeen belang daarvoor is uitgezonderd. Daarnaast de meer algemene uitzondering van inbesteding of quasi-inbesteding, onder verwijzing naar de uitspraak Betfair (C 203/08).

Daarnaast concludeert het rapport dat de transparantie van de ambulancezorg te wensen overlaat. “Er zijn geen vergelijkbare jaarverslagen beschikbaar. Dit geldt voor alle soorten aanbieders in de ambulancezorg. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om de kosten te benchmarken of om de efficiëntie van de sector te berekenen. Ook is niet duidelijk welk deel van de kosten worden gemaakt voor A of B ritten (red AN: spoedeisende resp. geplande ritten).

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 29247 nr. 232

Zie eerder: Kamervragen over verlenging Twaz en aanbesteden ambulancezorg

Ambulancemedewerkers: ambulances absoluut niet aanbesteden

Dierenambulances: aanbesteden oorzaak lange vervoertijd

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *