Verbetering leerlingenvervoer, tips van Slob – Aanbestedingsnieuws

Verbetering leerlingenvervoer, tips van Slob

In een brief aan de Tweede Kamer over het Taxibeleid (dossier 31521) geeft de Minister van onderwijs praktische tips voor gemeenten die in de knel komen met het leerlingenvervoer. Minister Slob vindt het heel vervelend dat er in het nieuwe schooljaar op verschillende plaatsen opstart problemen zijn geweest en dat kinderen hierdoor zijn gedupeerd.

Slob: “Uiteraard onderschrijf ik het belang van goed leerlingenvervoer. Gelukkig gaat het in bijna alle gevallen goed, ook al realiseer ik me dat ieder incident er één te veel is.1Daarom is er met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook ambtelijk overleg geweest over de klachten aan het begin van dit schooljaar. De klachten zijn door de gemeenten waar de knelpunten zich voordeden opgepakt en inmiddels opgelost.” 

Slob memoreert verder in de brief dat de gemeenten al sinds mensenheugenis (1920 om precies te zijn) een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. “Als het beeld ontstaat dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer landelijk of althans op grote schaal een probleem is, zal ik hierover in overleg gaan met de VNG.”

Talk to the hand van Minister Slob dus. Gemeenten doen dit al sinds 1920, ga maar gewoon zo door. “Als dat beeld ontstaat”, ook wel een fraaie formulering. De kamervragen waren nu juist gericht op dat dat beeld inderdaad ontstaat. Niet zo gek als er na iedere aanbesteding leerlingenvervoer berichten verschijnen over wisselende chauffeurs, hysterische kinderen, boze ouders en busjes met pech.

In de tussentijd heeft Slob ook een aantal praktische tips om problemen met het leerlingenvervoer op te lossen. Spoiler: het afschaffen van de Europese Aanbestedingsregels staat er niet bij. Wel, het lezen van een handboek over leerlingenvervoer dat zegt dat je kwaliteitscriteria in de aanbesteding op moet nemen. De redactie van Aanbestedingsnieuws vraagt zich af hoe veel inkopers nog niet zelfstandig op dat idee waren gekomen.

Tip 1

Neem leerlingenvervoer op in het ontwikkelingsperspectief

Vooral een interessante tip omdat de minister halverwege de eerste alinea vaststelt dat dat helemaal geen oplossing is. ZO hebben wij ook nog vele tips.

Een ontwikkelingsperspectief wordt alleen opgesteld als een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft. Niet iedere leerling die recht op leerlingenvervoer heeft, heeft extra ondersteuning nodig. Ook andersom geldt dat niet iedere leerling met een ontwikkelingsperspectief leerlingenvervoer nodig heeft. Het regelen van leerlingenvervoer in het ontwikkelingsperspectief is daarom geen oplossing voor de genoemde knelpunten. Bovendien is niet de school, maar de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Tip 2

Zorg voor naleving van de kwaliteitscriteria voor leerlingenvervoer

Gemeenten worden vanuit de VNG en het Ministerie van OCW met het handboek «Professioneel Aanbesteden Leerlingenvervoer» geholpen bij het aanbestedingsproces.3 Het handboek geeft tips en voorbeelden over zaken waarvan het belangrijk is dat ze worden meegenomen en meegewogen bij de aanbesteding. In het handboek wordt ook informatie gegeven over de kwaliteit waar het leerlingenvervoer aan zou moeten voldoen.

Tip 3

Leg de inspraak van ouders bij leerlingenvervoer wettelijk vast

Veel gemeenten hebben een klachtenlijn voor ouders. Daarnaast houden de meeste gemeenten op vaste tijden een tevredenheidsonderzoek. Hierbij komen met name vragen over de kwaliteit aan de orde. Ook wordt op stiptheid gecontroleerd. De resultaten worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarom een controlerende functie.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer is vastgelegd in wet- en regelgeving en bij de gemeente belegd. Hierin is vooralsnog geen basis om nadere regels te stellen aan het leerlingenvervoer. Dit past ook niet bij de gedachte van decentralisatie. Ik onderschrijf uiteraard het belang van cliëntbetrokkenheid bij de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Tip 4: bidden om kracht

Minister Slob hoopt dat de gemeenten het modelbestek van de VNG  gaan gebruiken. Daar moeten we maar op hopen, dat ze dat doen en dat dat bestek een beetje werkt.

Daarom hoop ik dat veel gemeenten het modelbestek aanbesteden, dat door vervoerders en bonden begin dit jaar aan de FNV is aangeboden, gaan gebruiken. Ieder(in) en Anbo hebben als belangenorganisaties voor cliënten hiervoor input geleverd. Ik hoop dat dit bestek kan bijdragen aan een betere betrokkenheid van ouders bij het proces van aanbesteden. Op dit moment zie ik daarom nog geen reden om de inspraak van ouders wettelijk vast te leggen. Als blijkt dat het modelbestek op termijn niet het gewenste resultaat geeft, zal ik nagaan welke andere mogelijkheden er zijn om de cliëntbetrokkenheid te vergroten.

Bron: Kamerstukken II 31521, 103, 11 december 2017

Zie eerder:

De wereld volgens Regio Foodvalley: Blame game in Ede Wageningen

Aanbesteden leerlingenvervoer kost Veenendaal 6 ton meer

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Leerlingenvervoer regio Utrecht wordt duurder

Chaos leerlingenvervoer Barneveld na aanbesteding is groot

Vervoerscentrale PlusOV gooit Gelders leerlingenvervoer overhoop

Taxiondernemers Amersfoort vrezen voor leerlingenvervoer na september

Amersfoorts Wmo-taxibedrijf Bestax failliet na aanbestedingen

Taxi-ondernemer Plug huis kwijt na verliezen aanbesteding

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *