Aanbesteden in de forensische zorg leidt tot tijdnood bij inkoop – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteden in de forensische zorg leidt tot tijdnood bij inkoop

Uit het vandaag gepubliceerde verslag over de aanbesteding in de forensische zorg blijkt dat kamerleden erg bezorgd zijn over het tijdverlies bij de inkoop van forensische zorg, alleen sterk onderling van mening verschillen of dat nu komt door aanbesteden of door juist niet aan te besteden en te zoeken naar alternatieven voor het aanbesteden in de forensische zorg.

Kamerlid Michiel van Nispen, van de SP vat de houding van Dijkhoff als halsstarrig op: “De staatssecretaris weigert eigenlijk om te onderzoeken of er alternatieven zijn om de marktwerking te kunnen terugdringen. Hij zou prima met een brief aan de Kamer kunnen komen over de reden waarom er een wijziging van de Aanbestedingswet nodig is. Dan zouden we daar prima aan kunnen gaan werken. De weigering om iets te doen aan de verdergaande marktwerking is gewoon een politieke keuze. Dat vind ik jammer”

Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat er nu eenmaal spoed is gemoeid, met de inkoop van forensische zorg en dat dat niet kan wachten op onderzoeken naar alternatieven voor aanbestedingen.

“In beide wetten, de Aanbestedingswet en de Wet forensische zorg, die hier nog recenter is langsgekomen, zit dit. Ik hoef niet in een brief te schrijven dat je die twee daarvoor moet aanpassen. Dat gaat echt niet lukken voor de termijn dat ik zorg ingekocht moet hebben voor de mensen die zorg nodig hebben. Ik ga dus door binnen het wettelijk kader dat ik nu heb: het op kwaliteit gerichte proces om zorg in te kopen. ”

Staatssecretaris Dijkhoff stelt dan ook de moties te ontraden. Hij moet nu eenmaal aanbesteden, ook als de kamer moties indient, dat hij moet zoeken naar alternatieven:

“De Kamer heeft natuurlijk recht op meningen en moties, maar spreekt ook heel hard in de wetgeving die ze aanneemt. Binnen het kader van die wetgeving moet ik zorgen dat er genoeg goede zorg is ingekocht. Dat is wat ik nu aan het doen ben. We kunnen nu wel zeggen dat de Aanbestedingswet en de Wet forensische zorg niet zo prettig zijn, maar ik zal toch zorg moeten inkopen. Dat doen we al een aantal jaren met elementen van marktwerking. Deze markt is straks ook niet volledig. Aan de wijziging van de Aanbestedingswet pas ik het inkoopproces aan. Ik zie niet wat er nu ineens anders is waardoor ik het anders kan doen en ook nog op tijd goede zorg kan inkopen. ”

Toorenburg: “Ik zal het kort houden. Het is heel simpel. We hadden moeten inkopen. Dat is niet gedaan. Dat was de reden voor een piepend en krakend rapport waaruit blijkt dat het schokkend is dat er te weinig is ingekocht en dat de gevaarlijkste mensen uit onze tbs-klinieken gewoon de straat op zijn gegaan zonder fatsoenlijke zorg. Dat is de realiteit, die maakt dat het CDA de motie op stuk nr. 215 heeft ingediend.

Van de op 4 juli ingediende moties over het aanbesteden in de forensische zorg, is alleen de motie van CDA-kamerlid van Toorenburg aangenomen. Het einde van het liedje is dat de motie voor het zoeken naar alternatieven is aangenomen, zonder dat daarbij het aanbesteden zelf is verworpen:

Het is de toon die de muziek maakt:

De motie 212 van Kathalijne Buitenweg van GroenLinks en Michiel van Nispen van de SP tegen aanbesteden in de forensische zorg en voor het zoeken naar alternatieven, is verworpen door VVD, PVV, D66, CDA, SGP, CU en FVD.

De motie 215 van Cda Kamerlid van Toorenburg voor het zoeken naar alternatieven voor aanbesteden in de forensische zorg “waarbij prijs en kwaliteit gelijkwaardig zijn en de Tweede Kamer over deze alternatieven te informeren”, is aangenomen, door een coalitie van wat bij van Haersma-Buma thuis schertsend ‘Buma en de zeven dwergen‘ wordt genoemd: CDA, Groenlinks, SP, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50Plus, FvD en Denk.

Bron:
Kamerstukken II 2016/17, 29452, 95

Bron afbeelding: Handboek Forensische Zorg

Voor een overzicht van de stemmingen over het Vao forensische zorg en TBS:

Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P10365

Zie eerder:

Forensische en curatieve zorg gedetineerden onderhands gegund

1 thought on “Aanbesteden in de forensische zorg leidt tot tijdnood bij inkoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *