Stadshuis Den Helder toch weer duurder – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Stadshuis Den Helder toch weer duurder

NH Nieuws bericht het opmerkelijke wapenfeit dat het stadhuis in Den Helder toch weer duurder wordt. De kosten van de grondprijzen zijn gestegen. Ondanks dat er was toegezegd dat er binnen de 25 miljoen moest blijven. Nog weer duurder? Is het nog niet af dan? Dat laatste was nog wat opmerkelijker, want bij ons was de teller op 13,8 blijven hangen. Nog weer duurder en dan nog weer duurder?

Bron: Wikimedia.

We schreven al eens over het stadhuis van Den Helder dat maar duurder en duurder werd. In 2017 ging het er heftig aan toe. Een externe adviseur kreeg zelfs een spreekverbod opgelegd, wat helemaal niet kan. En ondanks alle van te voren voorziene ellende kon het bestuur gewoon blijven aanzitten. Toen ging het om een verbouwing van 9 miljoen. Dat werd een verbouwing van 13,8 miljoen. En nu mag er nog eens 1,9 miljoen extra voor gelapt worden op een bedrag van 25 miljoen.

Het houdt niet op. Wat wordt daar voor een Praagse burcht met gouden koepels gebouwd? Dat bracht ons op een ideetje en we zijn even gaan kijken naar zulke grondstoffenprijzen. De Goudprijs en die is van 2016 af inderdaad behoorlijk  gestegen, namelijk https://www.goldbypost.nl/goud-prijs/goudprijs-grafiek-5-jaar-per-ounce/ van 35.000 naar nu 50.000 €/kilo. Dat is dan een slordige stijging van wel 30%. Terwijl het stadhuis dus stijgt met 51,3% Behoorlijk hard dus. Was het maar met gouden daken belegd.

Op de website van de gemeente vond Aanbestedingsnieuws het persbericht van het College. Daarin wijt het college de kosten aan de grondstoffenprijzen en de sterke economische opleving, waarvan Aanbestedingsnieuws wel even opkeek. Economische opleving? Niet in onze portemonnee.

Voor de bouw van het nieuwe stadhuis is een verhoging van het krediet noodzakelijk van € 1,9 miljoen. Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, onder andere als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd dalen de rentelasten. Daardoor vindt er geen overschrijding van het budget voor de exploitatielasten plaats.

De gemeenteraad heeft 25 februari 2019 besloten een stadhuis te realiseren op Willemsoord. Daarvoor is toen door de gemeenteraad een krediet van € 24,8 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de uitkomst van de aanbesteding in juli jl., blijken de kosten voor deze investering sterk gestegen te zijn. Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en in de bouw. De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zijn namelijk dit jaar flink gestegen. En de vraag naar (bouw)grondstoffen is groot, maar het aanbod blijft achter, mede als gevolg van de coronacrisis. Een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen is daarom nodig om de hogere kosten te kunnen dekken.

De ontwikkeling op de markt van grondstoffen is beïnvloed door de sterke economische opleving nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij alle partijen die zijn betrokken bij de bouw: zij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en hogere loonkosten door een nieuwe cao voor de bouw. Ook houden aannemers rekening met onzekerheid over de verdere kostenontwikkeling van de grondstoffen (deze zijn de afgelopen maanden gestegen met 30 procent).

Aan de andere kant dalen de rentelasten. Daardoor is er geen extra exploitatiebudget vanaf 2024 nodig. Daarmee blijven de exploitatielasten van de huisvesting binnen het door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebudget van € 1.644.000.

Het college heeft gisteren het raadsvoorstel over de kredietverhoging vastgesteld. Het onderwerp wordt behandeld in de gemeenteraad van 6 september 2021.

Bron: Den Helder,

https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Nieuws/Stadhuis_krediet_verhoogd_lasten_blijven_echter_binnen_budget

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290144/toch-19-miljoen-euro-extra-nodig-voor-bouw-nieuw-stadhuis-den-helder-op-willemsoord

Zie eerder:

Aannemer stadhuis Den Helder

Adviseur stadhuis Den Helder krijgt spreekverbod

College Den Helder wil aanbesteding stadhuis beëindigen

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Stadshuis Den Helder toch weer duurder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *