College Den Helder wil aanbesteding stadhuis beëindigen – Aanbestedingsnieuws

College Den Helder wil aanbesteding stadhuis beëindigen

Het college van Den Helder wil de aanbesteding voor een renovatie van het stadhuis beëindigen. Bij de inschrijvingen voor het stadhuis in Den Helder is gebleken dat er maar 1 inschrijving is gekomen. Die inschrijving is ongeldig omdat boven het plafondbedrag is ingeschreven. Dat laat de raad weten in een collegebrief van 21 februari en lekte vorige week al uit aan de Helderse pers.

Een verbouwing was volgens het college nodig, vanwege tijds en ruimte onafhankelijk werken. Hierdoor kon het ambtelijk apparaat met een kleiner gebouw toe. Bovendien moest er nieuwe vloerbedekking in veel verschillende tinten grijs en zouden de balkonnetjes verdwijnen en kwam een gang anders te liggen zodat raadsleden ambtenaren niet konden tegenkomen. Zie daarover ons eerdere verslag over het voorlopig ontwerp. De raad had het college gebonden aan een besluit van 9 miljoen. De maand daarop werd de raad echter al geconfronteerd met een kostenoverschrijding.

Bron: Definitief ontwerp, raadsstuk Commissievergadering 2 oktober 2017

Bij de volledigheids- en ontvankelijkheidstoets bleek dat er op één van deze twee percelen een
ongeldige inschrijving is gedaan doordat boven het plafondbedrag is ingeschreven. Dit was tevens de
enige inschrijving voor dit perceel, wat betekent dat de aanbesteding voor het betreffende perceel niet
is geslaagd. De inschrijver is hier reeds van op de hoogte gesteld.

Op hoofdlijnen zijn dit de twee opties:
– Scenario 1: de aanbesteding beëindigen.
– Scenario 2: de aanbesteding gedeeltelijk over te doen. Dit is juridisch mogelijk wel is dan extra tijd
en geld benodigd.

Het college adviseert in meerderheid om te kiezen voor scenario 1. Gezien de betrokkenheid van de
raad bij dit onderwerp, en het maximale door u beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet, vindt het
college het echter niet juist hier zelfstandig een besluit over te nemen.
Mocht u ondanks het advies van de meerderheid van het college toch kiezen voor scenario 2, dan is
het de verwachting van het college dat het aanvullen van de huidige financiële overschrijding niet
voldoende zal blijken. Verder blijft het risico van meerwerk en opdrachtwijzigingen, zoals verwoord in
RVO17.0069, onverkort van kracht

Bron: Brief van het College van B&W, dd. 21 februari 2018, Nr. RI18.0023 (2018)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *