Aannemer stadhuis Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Aannemer stadhuis Den Helder

Zeestad, een zelfstandige organisatie, ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing – een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Vrom en Defensie, voert momenteel een ambitieus programma van stedelijke vernieuwing uit. Diverse projecten vinden plaats, reikend tot aan de buitenste stellingen van de stad. Hierbij is sprake van een fasering voor de komende jaren. In de eerste fase is reeds de schouwburg verplaatst van het stadshart naar de oude Rijkswerf Willemsoord. De gemeenteraad heeft besloten de gebouwen 66 en 72 te herontwikkelen zodat deze twee gebouwen onderdak kunnen bieden aan het stadhuis. Beide gebouwen staan op dit moment leeg. Gebouw 66 is een Rijksmonument en hier worden de frontoffice en het bestuursdomein ondergebracht. In Gebouw 72, een markant los in de ruimte staand gebouw worden de backoffices ondergebracht. De twee gebouwen zijn voormalige Marinegebouwen. De herontwikkeling omvat een functieverandering, een ingrijpende verbouwing en restauratie (gebouw 66) en renovatie (gebouw 72). Dit scenario biedt de mogelijkheid om de gehele organisatie op één plek te huisvesten. Hiermee wordt reistijd tussen de locaties tot een minimum beperkt. Naast een efficiëntie voordeel wordt hiermee de integraliteit bevorderd. De ingezette trend om (meer) publieksdiensten thuis of in wijken/buurten aan te bieden wordt meegenomen in de planontwikkeling. Zeestad heeft een architect, een adviseur E&W, een adviseur bouwfysica en een constructeur gecontracteerd die tezamen het ontwerpteam vormen. Dit ontwerpteam is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp voor de gebouwen 66 en 72.

Gebouw 72. Foto: © Zeestad CV
Gebouw 66 Foto: © Zeestad CV

De aan te besteden opdracht betreft een aannemingsovereenkomst en omvat de realisatiewerkzaamheden voor een stadhuis dat zal worden gehuisvest in twee bestaande gebouwen op Willemsoord, namelijk in:

  •  gebouw 66 – 3.486 m2  (Restauratie);
  •  gebouw 72 – 3.442 m2  (Renovatie).

Beide gebouwen hebben tezamen een totale omvang van 6.928 m2.
Tot de opdracht behoren sloopwerkzaamheden. Het project ligt in een Natura-2000 gebied. In de gunningsleidraad, het bestek en/of de overeenkomst zullen, indien dat nodig is, de verplichtingen worden beschreven die in verband daarmee voor de aannemer zullen gelden.
De opdracht is niet verdeeld in percelen. Het betreft hier een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. In de gunningsfase zal aan de geselecteerde gegadigden de mogelijkheid worden geboden om de locatie te
bezichtigen.

Bron: Tenderned 11 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216468

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *