Inkoopstrategie Jeugdhulp Rotterdam gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Inkoopstrategie Jeugdhulp Rotterdam gepubliceerd

Het is even zoeken in de raadsstukken maar dan heb je ook wat: De inkoopstrategie voor Jeugdhulp Rotterdam staat gepubliceerd op de website www.jeugdhulprijnmond.nl Daarop zijn ook 3 augustus gepubliceerd: de verslagen van de marktconsultatie van 24 juni 2021. De stukken zijn gepubliceerd op Negometrix (zie ook link Negometrix). Op de pagina inkoop van de website kunt u de gespreksverslagen terugvinden. “Het doel van de marktconsultatie is om (1) input op te halen hoe we met elkaar de knip op D en E kunnen realiseren en (2) input op te halen voor het vormgeven van ontwikkelopgave.”

Inkoopsamenwerking

Voor de inkoop van de specialistische jeugdhulp werken 15 gemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Deze jeugdhulp omvat de
uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. Op dit moment bereidt de GRJR de
aanbestedingsstukken voor, voor de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Publicatie van deze aanbestedingsstukken vindt plaats op 1 november 2021.

©Rotterdam 2014

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond bestaat uit de volgende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis,
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (De MVS-gemeenten) gaan echter inkopen via een ander inkoopmodel. Welke dat is, is niet helemaal helder, de inkoopstrategie spreekt van een bekostigingsmodel, een factorenmodel en een prestatiemodel.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna: MVS) gaan daarbij werken met een model waarin MVS de jeugdhulp taakgericht inkoopt, als één integrale opdracht met populatiebekostiging. Daar wordt een leerproces/-systeem aan gekoppeld. MVS krijgt ruimte om op alle opdrachten (op dit moment A t/m F) zelf in te kopen, crisishulp en crisisbedden zijn nog onderdeel van gesprek.

Opdrachtenstructuur

Die opdrachtenstructuur van A/F daarover heeft de inkoopstrategie veel uitleg en een begeleidende tekening. Dat is zoals het nu gaat, te ingewikkeld. Het wordt beperkt tot een A/B/C structuur. Behalve in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, die gaan het zelf opnieuw invullen. Er wordt gestreefd naar het afsluiten van langdurige contracten met een looptijd van 5-7 jaar, waarbij gewaarborgd is dat het mogelijk is om per 1-1-2028 weer over te gaan tot 1 inkoopmodel in de regio.

De huidige opdrachtenstructuur bestaat uit de opdrachten A tot en met F, waarbij de opdrachten B en C ook nog 4 respectievelijk 3 percelen kennen. Omdat bij al deze eenheden separaat is
gegund is het zorglandschap opgeknipt in 11 stukken. Destijds is dit gedaan om te komen tot opdrachten die behapbaar waren voor de aanbieders, zeker in combinatie met de eis om te
kunnen leveren voor alle drie de domeinen (GGZ, J&O en LVB).
Dit opknippen van het zorglandschap blijkt in de praktijk belemmerend voor de transformatie, omdat een jeugdige nu eenmaal niet in een vakje van het zorglandschap blijft zitten maar vaak
verschillende vormen van hulp nodig heeft. Als er bijvoorbeeld afgeschaald wordt van hulp met verblijf naar ambulante hulp kan dat niet altijd bij dezelfde aanbieder.

Er wordt nu gekozen voor een ordening van de opdrachten veel meer geënt op de kenmerken van de aanbieders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën aanbieders:

• A: systeemaanbieders die in staat zijn een brede opdracht uit te voeren en daarbij als strategisch partner van de GRJR te fungeren bij de vormgeving van de transformatie;
• B: prestatieaanbieders die leveren op 1 of meer percelen van specifiek omschreven hulp;
• C: flexpartijen die desgevraagd extra volume kunnen leveren waar nodig.

Er worden volgens de inkoopstrategie drie opdrachten op de markt gezet:

1. Opdracht systeemaanbieders: Om te kunnen inschrijven op deze opdracht wordt van deze partijen verwacht dat zij de opdracht in de volle breedte kunnen bieden. Er wordt
gestuurd op gelijksoortige doelstellingen en KPI’s.
2. Opdracht prestatieaanbieders: In deze opdracht is er sprake van aparte percelen per expertise met ieder zijn eigen doelstellingen en KPI’s. Aanbieders kunnen zich per
perceel inschrijven.
3. Opdracht flex-aanbieders: Aanbieders die doorgaans via discretionaire routes worden ingezet of actief zijn in andere regio’s kunnen zich hierop inschrijven. Het is niet
mogelijk je als aanbieder in te schrijven op zowel opdracht 1 en 3

En daar heeft de inkoopstrategie een stroomschema bij dat wel wat maar niet veel verheldert, dat is hiernaast bij gevoegd. De opdrachten B en C bestaan nu uit resp 3 en 4 percelen. Dat maakt het nog weer complexer:

Gemeenteraad

Op 5 augustus zijn de stukken gestuurd naar de gemeenteraad van Rotterdam en zo vonden we het terug. Zie daarvoor het volgende adres: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10437557/1/s21bb010438_1_51644_tds

En op 1 september is het onderwerp opnieuw geagendeerd in een procedurevergadering. Er zullen vast wel wat vragen gesteld worden.

Zie verder:

https://www.jeugdhulprijnmond.nl/wp-content/uploads/2021/07/Inkoopstrategie-GRJR-inkoop-2023.pdf

Mirror Inkoopstrategie-GRJR-inkoop-2023

Zie ook:

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *