RVB: verwachte spend 2023 – 2025 is 1 miljard – Aanbestedingsnieuws

RVB: verwachte spend 2023 – 2025 is 1 miljard

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verwacht voor de periode 2023-2025 voor ruim 1 miljard aan aanbestedingen uit te schrijven. Dat blijkt uit de Inkoopplanning van oktober 2023. Het gaat om ruim tachtig (ver)bouw-, renovatie- en beheerprojecten.

Een van de grotere projecten uit de inkoopplanning is het Paleis van Justitie in Den Haag. De wens is om het verouderde complex – gebouwd begin jaren ’70 en uitgebreid in 1997 – te moderniseren, te verduurzamen en te vergroenen. Het RVB stelt hoge duurzaamheidseisen: de bouw moet stikstofarm en zo veel mogelijk circulair gebeuren. Een bijkomende uitdaging is dat de rechtspraak gewoon door gaat. Dat betekent dat verschillende gebouwdelen los van elkaar aangepakt worden en dat binnen het gebouw gebruikers verhuizen. De voorbereiding voor de bouw is in 2025. Het hele project duurt tot 2033. Ook over dit project gaat het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek met marktpartijen.

©Den Haag 2022

In totaal zijn in deze inkoopplanning 20 nieuwe projecten opgenomen met een totale geschatte omvang van ca. 150 – 275 miljoen euro.

Alleen projecten en onderhoudscontracten met een vermoedelijke waarde hoger dan 1,5 miljoen euro zijn opgenomen in de inkoopplannere. Deze grens is omwille van hanteerbaarheid van de lijst en de lijst is niet alomvattend. Het overzicht bevat niet de opdrachten die geheim
zijn verklaard of die om andere redenen niet via de gebruikelijke aanbestedingsprocedures in de markt worden gezet. Met het
Bruto Vloer Oppervlak (BVO) en de grootteklasse kan men inschatten hoe groot de klus is. “Start aanbesteding” is de verwachte
publicatiedatum van de aanbesteding op TenderNed. Voor alles geldt: dit is de beste inschatting die Rijksvastgoed in huis zegt te hebben, maar aan verandering onderhavig: hoe verder weg hoe groter de kans op afwijkingen. Met het projectnummer kan een project makkelijker gevonden worden op TenderNed.

Rijksvastgoedbedrijf maakt hierbij nog een beleidsopmerking:

De komende jaren neemt het aantal complexe projecten toe omdat het RVB veel opdrachten uitvoert in druk stedelijk gebied of nabij Natura 2000-gebieden. Ook het grote aantal betrokken stakeholders en omwonenden maken de projecten tot een ingewikkelde puzzel. Daar komen nog de aangescherpte eisen op het gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord inkopen bij.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf 16 oktober 2023

Download ‘Inkoopplanning oktober 2023’

PDF document | 7 pagina’s | 204 kB

Publicatie | 16-10-2023

Zie ook de inkoopplanner van april 2023, toen de marge van de spend nog wat ruimer genomen werd, met voor de periode 2023-2024 voor zo’n 1,5 tot 2 miljard aan aanbestedingen

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/rijksvastgoed-inkoopplanning-gepubliceerd/

Zie voor het Paleis van Justitie project ook onder meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *