Rijksvastgoed inkoopplanning gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed inkoopplanning gepubliceerd

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verwacht voor de periode 2023-2024 voor zo’n 1,5 tot 2 miljard aan aanbestedingen uit te schrijven. Dat blijkt uit de Inkoopplanning van maart 2023.

©Rijksvastgoed 2021

In deze inkoopplanning treft u een vooruitblik van projecten en onderhoudscontracten die het Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting gaat aanbesteden in de periode 2023-2024. De aanbestedingsprocedure en de contractvorm staan aangegeven in de inkoopplanning. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor nader te bezien of, hoe en wanneer aanbesteding plaatsvindt. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Marktpartijen geven aan graag inzicht te willen krijgen in de specifieke ambities van projecten. Daarom heeft het RVB projecten in de schijnwerpers gezet met bijzondere MVI-ambities. MVI staat voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De renovatie van het Paleis van Justitie in Den Haag (meer dan 100 miljoen euro) bijvoorbeeld dat duurzaam gerenoveerd wordt met zoveel mogelijk circulair hergebruik van de op de locatie aanwezige materialen.
En voor Defensie komt er een nieuwe werkplaats in Leusden, het Technology Center Land voor groot onderhoud aan voertuigen en ander materieel (50 tot 100 miljoen). Behoud van biodiversiteit is een belangrijke eis bij de bouw en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Natuurlijk heeft het RVB voor veel meer projecten ambitieuze doelen gesteld. Het RVB heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te werken. Voor alle projecten gaat het RVB dit jaar contracteisen invoeren voor een schone en emissiearme bouwplaats. De stapsgewijze aanscherping van de eisen moet in 2030 leiden tot het behalen van de doelstelling van 60% stikstofreductie op de bouwplaats.
In overleg met brancheverenigingen wil het RVB de komende zeven jaar toewerken naar verhoging van de eisen. Denk aan vervanging van materieel met dieselmotoren door elektrische bouwmachines. Ook door modulair te bouwen en lichtere materialen te gebruiken kan de uitstoot verminderen.

Vanaf dit jaar gelden ook strengere circulariteitseisen. Met de aanscherping van de Milieu Prestatie Gebouw-norm (MPG) wil het RVB de bouwsector stimuleren om verder te verduurzamen. De MPG-norm geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen. Hoe lager het getal, hoe lager de belasting. Het Bouwbesluit gaat uit van een MPG-score van 1,0. Het RVB zet de norm voor nieuwbouw van kantoren op 0,7. Verder stelt het RVB eisen op het gebied van biobased en hergebruikte materialen. Materialen in nieuwbouw moeten waar mogelijk demontabel zijn om hergebruik in de toekomst te vergemakkelijken.
Het RVB gaat in de aanbestedingen partijen belonen die meerwaarde leveren. Het hoogste niveau zijn de koploperprojecten, zoals Kantoor vol Afval (KaVA). Bij deze renovatie onderzoekt het RVB maximaal hergebruik van materialen.

Ook wil het RVB een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit aan de hand van drie stappen: voorkomen van negatieve effecten op de biodiversiteit, herstel en compensatie en versterken van de biodiversiteit als stap drie. Tenslotte zet het RVB stappen op het gebied van veiligheid en sociale voorwaarden. Vanaf vorig jaar was Trede 2 verplicht op de Safetycultureladder. In 2025 zal dat Trede 3 zijn.
Het RVB spant zich in om mensenrechtenschendingen en milieuschade bij de productie van zonnepanelen te voorkomen. Daarvoor tekende het RVB het IMVO convenant Hernieuwbare Energie.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf, 20 maart 2023

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2023/03/20/inkoopplanning-maart-2023

1 thought on “Rijksvastgoed inkoopplanning gepubliceerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *