Defensie tekent convenant schoon en emissieloos bouwen – Aanbestedingsnieuws

Defensie tekent convenant schoon en emissieloos bouwen

Defensie brengt het convenant meteen in de praktijk. Onlangs gaf de organisatie het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de opdracht om de revitalisatie van de Bernhardkazerne in Amersfoort tot in detail te beschrijven. Het RVB realiseert de wensen en eisen rond de bouw en het gebruik van de kazerne. Dat gebeurt door water te hergebruiken en alle daken van zonnepanelen te voorzien.

De kazerne is belangrijk voor de opleiding en gereedstelling van operationele eenheden. Maar het vastgoed is sterk versnipperd, verouderd en heeft daardoor een hoog energieverbruik. Binnen het project is extra geld gereserveerd om emissieloos te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische graafmachines of vrachtwagens te gebruiken.

Defensie staat voor een enorme opgave om haar vastgoed aan te laten sluiten bij een moderne en groeiende krijgsmacht. Daarom wordt het vastgoed de komende jaren stapsgewijs aangepakt in nauwe samenwerking met het RVB. Door gebouwen te vernieuwen en verduurzamen wil Defensie minder energie verbruiken en de uitstoot van CO2 verminderen. De Bernhardkazerne is een van de eerste locaties waar deze plannen worden uitgevoerd.

Het convenant moet resulteren in 1 aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten van vastgoed schoner uit te voeren. Een onderdeel daarvan is de routekaart. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt gebruikt. De Rijksoverheid stelt tot en met 2030 ruim € 1 miljard beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw, gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *