SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

Taxibedrijven schrijven te laag in voor aanbestedingen, om de opdracht binnen te halen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO. Om een dreigend faillissement af te wenden of marktaandeel te behouden wordt soms bewust te laag ingeschreven bij aanbestedingen van nieuwe opdrachten.

In het doelgroepenvervoer is er volgens SEO sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s curse. Kosten die grotendeels vast zijn, en niet-beïnvloedbare fluctuerende volumes, vormen een wezenlijk risico voor vervoerders dat vooraf tijdens een aanbestedingsprocedure ingeschat en gewaardeerd moet worden. Vervoerders die deze risico’s positief inschatten, hebben een grotere kans de aanbestedingsprocedure te winnen en een grotere kans op een onrendabele exploitatie van het contract.

Het gevolg ervan is dat de geboden prijzen op contracten voor het doelgroepenvervoer structureel te laag zijn om kosten inclusief een redelijk rendement te dekken. Dit is het probleem van de winner’s curse. Een tweede oorzaak van structureel te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is dat vervoerders bewust inspelen op heronderhandelingen met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het contract.  Een derde oorzaak is ‘gambling for resurrection’: vervoerders die in financiële problemen verkeren doen scherpe biedingen teneinde een laatste kans te hebben om faillissement af te wenden. Zij gokken op overleven. De krimpende markt voor doelgroepenvervoer heeft aan dit probleem bijgedragen.

Bron:

http://www.seo.nl/uploads/media/2016-74_De_vloek_van_de_winnende_taxi.pdf

 

Zie ook de website van TaxiPro:

Taxibedrijven schrijven vaak bewust te laag in

 

En zie ook de website van PIANOo waar het verschijnsel  Winner’s Curse sinds 2013 wordt uitgelegd:

https://www.pianoo.nl/praktijk-tools/handreikingen-voorbeelddocumenten/economische-afwegingen-bij-aanbesteding/abnormaal-lage-inschrijvingen

En het rapport van het SEO uit 2008 waarin de vloek van de winnende taxi al is uitgelegd.

http://www.seo.nl/uploads/media/2016-74_De_vloek_van_de_winnende_taxi.pdf

5 thoughts on “SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *