Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Laatst geupdate op december 2, 2016 door redactie

Het aanbesteden van leerlingenvervoer door vervoerder Noot, kost in Veenendaal 6 ton meer dan bij de vorige aanbesteding. Het kan natuurlijk zijn dat deze aanbesteding heel duur is. Wat ook mogelijk is, is dat de vorige aanbesteding hee erg goedkoop is. Aanbestedingsnieuws zocht het uit.

Toenmalig leerlingenvervoerder Klomp uit Ede won in 2013 een aanbesteding van de gemeente Veenendaal voor leerlingenvervoer, met een inschrijving van een ton lager dan concurrent Taxi Oenema. Taxi Oenema ging failliet, mede als gevolg van het verliezen van de opdracht, aldus de Leeuwarder Courant. De inschrijving was zo laag dat Klomp, dat de aanbesteding won, in de zomer van 2015 de opdracht heeft teruggegeven. Klomp is hier uiteindelijk in 26 april dit jaar ook failliet gegaan. De chauffeurs, die gevraagd zijn na het failliet door te rijden, in verband met het belang van de leerlingen, werden eerder al niet meer betaald sinds 2015. Door het faillissement staan 500 mensen op straat.

Aanbestedingsplicht versus schuldeisers

Aanvankelijk leek het erop dat de opdracht voor leerlingenvervoer in Veenendaal door de curator, die toevallig ook Klomp heet, aan Willemsen de Koning worden gegeven. Dat gebeurde ook in andere steden, zoals Amersfoort. Dan zou het personeel ook kunnen worden overgenomen, tot aan de eerstvolgende aanbesteding. Al is de gemeente dan duurder uit, omdat Willemsen de Koning niet tegen dezelfde gedoemde voorwaarden dezelfde prestaties kan leveren als dat het failliete bedrijf Klomp dat achteraf gezien ook niet bleek te kunnen. De opdracht is echter niet bij Willemsen de Koning, maar na een aanbesteding bij vervoerder Noot terecht gekomen.

Faillissementen van ondernemingen die leveren aan de overheid verlopen vaker met hoofdpijn en veel koffie. De overheden die klant zijn, hebben de opdracht aan de failliete onderneming in de regel verstrekt via een aanbesteding. Als de curator de opdracht van de failliete ondernemer gunt aan een derde partij, wordt daarmee de aanbestedingsplicht indirect doorkruist. In een uitspraak uit 2013 noemt de rechter dat in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Want op basis waarvan kiest de curator voor ondernemer x of y? In deze blog wordt dit nog toegelicht door advocaat insolventierecht Hein Hoogendoorn. Aan de andere kant wordt door die aanbestedingsplicht het voorrecht van de curator om een voor de schuldeisers zo gunstig mogelijke vervanger te kiezen, doorkruist.

Tijdlijn

Op 30 juli 2015 beëindigt Klomp om financiële redenen eenzijdig de opdracht voor het leerlingenvervoer van Veenendaal en Rhenen. Dat wordt vanaf dan, onderhands gegund aan WdK. Vijf dochterondernemingen van WdK gaan in Gelderland failliet omdat het aantal passagiers lager is dan vermeld in het aanbestedingsbestek van de provincie Gelderland.

Op 9 februari 2016 bericht TaxiPro dat Klomp zich voor de rechter in een zaak tegen het FNV beriep op het op handen zijnde faillissement. De chauffeurs kregen hun loon eind 2015 al niet meer betaald. De gemeente Veenendaal had tussentijds op 3 maart 2016, dus nog vóór het faillissement van de Klomp, de opdracht voor leerlingenvoer al opnieuw aanbesteed. Dat blijkt uit de gegevens van de aankondiging op TenderNed.

De gemeente had dus toen het op 3 maart aanbesteedde, kunnen weten dat Klomp failliet dreigde te gaan.Op 9 maart 2016 wordt bekend dat de gemeente het taxibedrijf ook aanklaagt voor het staken van het leerlingenvervoer. Dat heeft TaxiPro geconcludeerd uit de openbare-besluitenlijst van 8 maart van de B&W van Veenendaal. Op 21 april 2016 vraagt Klomp uitstel van betaling aan en wordt de curator, Cees Klomp benoemd. Op 26 april 2016 gaat taxibedrijf Klomp failliet. Dan wordt, blijkens TenderNed op 20 mei 2016 de aanbesteding aan de firma Noot gegund.

Door de opdracht vlak voor het faillissement uit aan te besteden, worden de schuldeisers van het failliete taxibedrijf benadeeld ten opzichte van de situatie, waarin de opdracht was toegekomen aan de door de curator benoemde opvolger, dat ook WSK was geweest. WSK had bovendien de Veenendaalse opdracht al onderhands toegewezen gekregen in de zomer van 2015 en had het personeel van Klomp overgenomen. De gemeente dringt vóór op de andere schuldeisers, door de opdracht opnieuw aan te besteden en zo de orderportefeuille van Klomp leeg te trekken. Anderzijds kan een opdracht die boven de drempelwaarde uitkomt, ook niet zomaar rechtstreeks gegund worden aan WSK, gelet op de uitspraak uit 2013.  Heel veel keus heeft de gemeente ook niet gehad.

Het UWV heeft de betaling van het loon overgenomen. Schuldeisers zoals het UWV en overige vorderingen van het personeel (onder meer voor de ritten naar de eerste klant) zouden  dan van de gemeente Veenendaal kunnen eisen dat de, op zichzelf onverplichte rechtshandeling om aan te besteden, alsnog ongedaan wordt gemaakt. Mocht dat in een rechtszaak worden vastgesteld, dan is het zelfs mogelijk om met een beroep op de actio pauliana de aanbesteding terug te draaien. Zo kunnen schuldeisers onverplichte rechtshandelingen, die de failliete ondernemer heeft gedaan, en die ten nadele zijn geweest van de schuldeisers, ongedaan maken. De aanbesteding was op zichzelf niet verplicht, die had bijvoorbeeld ook maanden later nog gekund.

 

3 thoughts on “Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *