SP: Goedkope aanbesteding Zeesluis bij IJmuiden risico milieu – Aanbestedingsnieuws

SP: Goedkope aanbesteding Zeesluis bij IJmuiden risico milieu

Laatst geupdate op april 13, 2017 door redactie

AMSTERDAM – Van onze Redactie

De Noord-Hollandse Statenleden De Groot en Hoogervorst (beiden SP) hebben vragen gesteld over de duurzaamheid van de zeesluis bij IJmuiden. Deze zorgen zijn gerezen naar aanleiding van de prijs die met de aanbesteding van de nieuwe zeesluis gemoeid is. Het project is €93 miljoen goedkoper dan geraamd. Rijkswaterstaat heeft bij deze aanbesteding voor het eerst gekozen voor een DBFM-contract, waardoor het ontwerp niet door Rijkswaterstaat zelf wordt opgepakt. 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van berichten in de lokale media dat de zeesluis niet milieuvriendelijk is. Het gaat met name om luchtvervuiling die ontstaat door een langere schuttijd. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw is begin 2016 gestart. Volgens het plan is de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De sluis, moet het water nivelleren door middel van gaten in de deuren. Door gebruik te maken van de sluisdeuren voor het nivelleren, zijn geen omloopriolen nodig vlak naast de Noordersluis en blijft, aldus BAM, de stabiliteit en het functioneren van deze bestaande sluis gegarandeerd. Daarnaast levert dit volgens BAM een voordeel op in bouwtijd en kosten. Wel wordt daardoor wordt de schuttijd van de schepen langer.

Door het ontwerp van BAM/OpenIJ kan de Middensluis kan de sluis volgens de leden alleen nog schepen schutten met een lengte van minder dan 125 meter en een breedte van 19 meter, terwijl de sluis 220 meter lang is en 25 meter breed. Hierdoor wordt de Middensluis onderbenut. Omdat schepen hierdoor ook langer voor de sluis liggen en grotere schepen mogelijk omvaren, betekent dit een hogere emissie-uitstoot van schepen. Scheepvaart is op zichzelf al vervuilender dan vliegverkeer, zo komen er schadelijke stoffen als fijnstof, zwavel- en stikstofoxide vrij bij het stoken van stookolie. Daarnaast verwachten de Statenleden een sterkere verzilting door de nieuwe sluis. Daarnaast treedt meer verzilting op in het achterland.

Wim Hoogervorst maakt zich ook zorgen om het risico dat met de aanbesteding aan OpenIJ is genomen: “Is de doorstroming van het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal nu en in de toekomst nog wel voldoende? En is er door de ‘goedkope’ aanbesteding niet heel veel risico genomen om andere problemen te krijgen?”

Vorig jaar rond deze tijd hakte Rijkswaterstaat de knoop door en ging het in zee met een consortium van BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF. De aanbesteding geschiedde via een concurrentiegerichte dialoog. Het voorstel is omstreden, omdat het bod van het winnende consortium onverwacht erg aan de lage kant was. Dat kan, volgens de ondernemers, door een aangepast ontwerp, met identitieke sluisdeuren. Beide sluisdeuren kunnen als waterkering gebruikt worden, en daardoor kan het ontwerp volgens de bouwers met een reservedeur minder toe. De sluis wordt een halve kilometer lang, zes verdiepingen diep en moet in 45 minuten dicht kunnen. Er zit een boetebepaling op van €400.000 voor ieder kwartier dat de deur te laat dicht is.

Eerder deze maand heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaal namens de Provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning voor het project bekend gemaakt voor een tijdelijke bouwkuip. het realiseren van sluiswanden en het verplaatsen van het monument. Ook voor de sanering van het Noordersluiseiland en het realiseren van een tijdelijke fuikwand is een vergunning afgegeven.

Uit de aanbesteding op TenderNed blijkt dat wat voor duurzaamheid betreft, een plan van aanpak aan de ondernemers gevraagd is. Daarnaast is de zeesluis doorberekend in DuboCal. Verder vindt deze redactie geen eisen aan de inkoop terug, met betrekking tot de wachttijd van schepen.  Ook niet in indirecte zin, voor wat betreft maatschappelijk verantwoord inkopen, terugkomen in de minimumeisen, die vooral toezien op projectervaring.

presentatie-toelichting-selectiefase-zty-24-04-2014-definitief

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/083beb28af3fee4699dcbfbcc310b04f/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/89068/cvp/join

1 thought on “SP: Goedkope aanbesteding Zeesluis bij IJmuiden risico milieu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *