Misco en Telindus winnaar ROAD 2017 opdracht datacentra – Aanbestedingsnieuws

Misco en Telindus winnaar ROAD 2017 opdracht datacentra

Misco en Telindus zijn als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding “Road 2017”. Dat werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt via Twitter. De gunning betekent voor Misco Solutions en Telindus de komende drie jaar een License to Sell bij inkopers die vallen onder het  Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer. De opdracht heeft een totale geraamde waarde van €130,9 miljoen euro.  De bedrijven zijn voor 2017 samen opgetrokken voor het inschrijven op de Tender.

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. De aanbesteding is voor de levering van hardware en daaraan gerelateerde software inclusief dienstverlening. De gunning is toegekend op basis van toetsing op prijs (inkoopkorting) en vier kwaliteitseisen: het borgen van leverbetrouwbaarheid, het borgen van servicebetrouwbaarheid, het toepassen van kennis en het verhogen van de bewustwording op het gebied van sociale voorwaarden bij de deelnemers. Telindus en Misco Solutions vinden het belangrijk dat er bij de vendoren waar zij mee samenwerken niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden. Zij zien het dan ook als een goede ontwikkeling dat de Rijksoverheid de Internationale Sociale Voorwaarden meeneemt in het selectieproces.

Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: “Ik ben trots dat wij samen met Misco Solutions het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer mogen ondersteunen bij het optimaliseren van hun datacenters. Naast dit contract is ons vorig jaar ook ROAD2016 gegund. Dit is wederom een bevestiging van onze kennis en diensten in onze kerndomeinen, namelijk datacenter, access, connectivity, services en security. Daarom ook zijn we bijzonder trots op deze erkenning vanuit de centrale overheid. Het verstevigt onze positie in de Nederlandse (overheids)markt en versterkt de relatie met onze strategische vendoren. Samen met Misco Solutions onderscheiden wij ons door een uniek innovatieprogramma te bieden, waardoor deelnemers versnelde toegang krijgen tot, en kennis kunnen maken met, diverse innovaties.”

Adriaan Elsman, Managing Director bij Misco Solutions: “Net als bij de gunning van ROAD2016, hebben we ook bij deze aanbesteding besloten om de samenwerking op te zoeken met Telindus. Dit heeft geresulteerd in een sterkere aanbieding, waardoor wij ons samen weer voor drie jaar als kennispartner mogen verbinden aan de Rijksoverheid. Onze gezamenlijke ervaring binnen andere overheidsinstanties, maakt dat wij exact weten welke behoeften er leven en wat nodig is om de beoogde Rijksdoelen met betrekking tot ICT te realiseren en zo Nederland weer een stukje vooruit te helpen.”

Beide deelnemers wonnen vorig jaar ook de tender “Road 2016”. Die aanbesteding is 5x bij de voorzieningenrechter van Den Haag gekomen, in verband met het gebruik van minimale kortingspecentages, wat volgens de inschrijvers een groot risico met zich meebrengt op manipulatieve biedingen.

Bron: Telindus, 5 mei 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *