Initiatiefnota voor gelijk speelveld vertalers bij aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Initiatiefnota voor gelijk speelveld vertalers bij aanbesteden

Mei Li Vos heeft een initiatiefnota ingediend voor een gelijk speelveld bij aanbestedingen van vertalers. Aanleiding voor de nota is dat  slechts twee bemiddelingsbureaus aan de eisen van de aanbesteding kunnen voldoen, waardoor de onderhandelingsruimte over tarieven voor individuele tolken en vertalers uiterst beperkt is.

De tolken geven aan dat hun tarieven “al decennia niet noemenswaardig zijn aangepast aan bijvoorbeeld de cao-lonen”. Om een gelijkwaardige handelspartner van het ministerie als opdrachtgever én de twee bemiddelingsbureaus te kunnen zijn, hebben tolken en vertalers in de afgelopen jaren meermaals getracht collectief te onderhandelen. Zij worden hierin echter beperkt omdat zij als zelfstandig ondernemers hiermee inbreuk dreigen te maken op het mededingingsrecht.

Frans ganzenbord, bron Wikipedia

Minimumtarieven voor gerechtstolk- en vertaaldiensten zijn vastgelegd in het Besluit tarieven in strafzaken (Btis). Deze zijn al decennia niet aangepast of geïndexeerd en liggen volgens een vergelijking door FNV Zelfstandigen ongeveer een derde onder de tarieven van andere zelfstandigen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Doordat het Ministerie van Veiligheid & Justitie de grootste opdrachtgever voor deze groep is, geeft het Btis in de praktijk ook richting aan de prijzen in de rest van de markt.

Tolken hebben ook in vereniging geprobeerd op opdrachten in te schrijven, met een coöperatie. Ook dat werkte niet. Deze coöperaties kwamen niet in aanmerking, door de zeer hoge omzeteisen die werden gesteld. Deze manier van aanbesteden verhindert deelname van kleinere ondernemers in het meedingen naar opdrachten en is in strijd met het clusterverbod (Red. AN: het verbod om opdrachten onnodig samen te voegen, art. 1.5 Aw).

De indieners van de Nota vragen dan ook in te stemmen met de volgende punten:
De regering stelt een gedragscode goed opdrachtgeverschap Tolken en Vertalers op die geldt voor alle onderdelen van de rijksoverheid;
De regering stopt met het onnodig clusteren van tolk- en vertaaldiensten;
De regering past de minimumtarieven voor tolk- en vertaaldiensten in het Besluit tarieven in strafzakenaan met een minimum van € 75 per uur en € 0,20 per woord;
De regering onderzoekt de mogelijkheden om voor tolken en vertalers een vorm van collectief onderhandelen mogelijk te maken;
De regering geeft overheden de opdracht om voor de uitwijklijst eenzelfde regime te hanteren als voor de geregistreerde tolken en vertalers;
De regering formuleert een richtlijn voor de inzet van telefonisch tolken waarbij deze praktijk tot een minimum wordt beperkt.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 34701 nr. 2

Zie ook: PIANOo, Opdrachten Samenvoegen

Praktijkvoorbeeld optima forma; social return vluchtelingen opleiden tot tolk 
https://www.pianoo.nl/social-return-in-optima-forma-vluchtelingen-opleiden-tot-tolk
en de consequenties ervan in Argos: https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/316496-het-tolkenprobleem-van-de-ind

Risico’s die gelukkig verwaarloosbaar bleken. De Koning: “Dit is uiteindelijk zo’n sterk project gebleken, het kent echt alleen maar winnaars. Als afnemer van tolk- en vertaaldiensten zijn we blij dat TVcN nu tolken kan leveren voor talen waaraan een groot gebrek was. Daarbij passen we als opdrachtgever ook nog eens social return toe en stimuleren we de economische integratie van vluchtelingen zonder dat er sprake is van verdringing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *