William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

De William Schrikker Groep afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ziet af van de aanbesteding voor 2018 in de regio Zuid Holland Zuid (Dordrecht en omstreken). De reden daarvoor is dat de WSG een kloof ziet tussen de voorwaarden in de aanbesteding en de bodemeisen waar de dienstverlening aan moet voldoen, volgens de Jeugdwet. De William Schrikker […]

D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

D66 heeft het er deze week maar druk mee. Terwijl twee D66 -kamerleden vragen stellen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig, zijn twee andere kamerleden van D66 druk bezig met het stellen van vragen over het aanbesteden in de zorg. Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raemakers vragen vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en […]

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Wethouder de Jonge (Zorg, CDA) uit Rotterdam geeft op zijn facebook een uitvoerige toelichting op  zijn en collega-wethouder Adriaan Vissers pleidooi in de NRC van afgelopen donderdag, op te houden met aanbesteden in de zorg. De openbare aanbesteding leidt tot onzekerheid en belemmert samenwerking met een onnodige bureaucratie. In het pleidooi legt hij uit waarom […]

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Hierbij publiceert Aanbestedingsnieuws de stukken van het WOB-verzoek, dat we 22 februari hebben uitgedaan. Het gaat om de notitie aanbesteding sociaal domein, over de voorlichting over aanbestedingsregelgeving aan gemeenten met het oog op decentralisaties van zorgtaken en bijlagen. Uit de stukken blijkt dat zowel langs de kant van PIANOo als op de beleidsafdeling van Economische Zaken […]

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

In een notitie van een voormalig ambtenaar, waar Aanbestedingsnieuws al uit citeerde, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor klassiek aanbesteden, waaronder maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden. Al in 2013 stelt een (inmiddels voormalig) ambtenaar van PIANOo dat alternatieven voor aanbesteden geen oplossing biedt aan de keuzeonvrijheid die met de aanbestedingsregels gepaard gaat. Het beeld dat uit de […]

E-zorg van KPN bespaart dialysepatiënten reis naar ziekenhuis

Het Flevoziekenhuis ging op zoek naar mogelijkheden voor thuisdialyse, met volledige ondersteuning van een verpleegkundige en realtime monitoring vanuit het ziekenhuis. Met een aansluiting op het E-Zorg netwerk van KPN kan het Flevoziekenhuis de patiënten nu ook thuis dialyseren.  Arts en verpleegkundige kunnen tijdens de thuisbehandeling online meekijken en zo nodig actie ondernemen. Het E-Zorg netwerk […]

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

De Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat zegt hij in antwoord op kamervragen van Nine Kooiman (SP) over de jeugdbescherming en reclassering in Arhem. In Arnhem hebben diverse aanbieders aangekondigd zich terug te trekken uit de aanbesteding omdat de prijs te laag is. Daarmee is volgens Kooiman de jeugdzorg […]

Extra raadsvergadering Oldambt aanbesteding huishoudhulp

Op woensdag 16 november 2016 om 20.00 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats in de raadzaal van Halte Democratie. Het onderwerp is de ontstane situatie rondom de aanbesteding huishoudelijke hulp in Oldambt. De onderneming Oosterlengte wil zich terugtrekken uit de aanbesteding voor huishoudelijke hulp omdat de bieding van de gemeente Oldambt volgens de ondernemer […]

Uitvaartgedicht Rotterdam in gevaar door aanbesteding 2b-diensten

Jaarlijks overlijden een handvol mensen in Rotterdam, zonder nabestaanden. Zij krijgen van gemeentewege een uitvaart. Hiervoor verleende Rotterdam de taak onderhands aan een uitvaartonderneming. Door het aan te besteden, is het niet waarschijnlijk dat de nieuwe onderneming ook de taak van dichter op zich neemt. De gemeente kiest voor een sobere uitvaart om zo de kosten te drukken. […]

Geldloket schuldhulp Amersfoort dicht door aanbesteding WMO

Als gevolg van een aanbesteding van de zorg onder de WMO en de Jeugdwet in Amersfoort is de sociale hulpverlener Stadsring 51 in Amersfoort zijn welzijnscontract kwijt. Met het aanbesteden valt ook de sociaal juridische hulpverlening, het zogeheten Geldloket weg. Als gevolg hiervan staan 7 sociaal advocaten op straat en 50 vrijwilligers worden niet meer ingezet. Via […]

SP stelt vragen over aanbesteding jeugdhulp Alphen en Kaag

Kamerlid Kooiman (SP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, over de gerechtelijke uitspraak van de aanbesteding van Jeugdhulp in de gezamenlijk inkopende gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De voorzieningenrechter heeft deze aanbesteding vorige week afgeblazen in verband met de onevenwichtigheid van de overeenkomst. De met de aanbesteding beoogde overeenkomst legt […]