RWS en Van Mourik starten renovatie Marijkesluis – Aanbestedingsnieuws

RWS en Van Mourik starten renovatie Marijkesluis

In 2022 zijn Rijkswaterstaat en aannemer Mourik Infra gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. We hebben hiervoor een nieuwe en innovatieve aanpak genaamd 2-fasen aanpak toegepast, waarbij beide partijen samenwerken van ontwerp tot oplevering.

Het grote voordeel van de 2-fasen aanpak is dat risico’s beperkt worden. In de 1e fase wordt het gehele project in kaart gebracht zodat daarna duidelijk is wat de hoeveelheid werk is en wat de verwachte kosten daarvan zijn, en het werk voor een eerlijke prijs wordt gerealiseerd.

©Rijkswaterstaat 2021

De eerste fase, gericht op ontwerp en onderzoek is in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat afgerond. Nu gaat men over tot de renovatie van de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, de brug en keerschuif, en herstellen we beton. Ook worden de bedienings- en besturingsinstallatie van de sluisdeuren en keerschuif vervangen.

Veiligheid is een topprioriteit en daarom zijn specifieke maatregelen genomen om de veiligheid tijdens de werkzaamheden voor weggebruikers en scheepvaart te waarborgen.Van Mourik is ervan overtuigd dat zij, samen met Rijkswaterstaat, een succesvolle en veilige renovatie zullen realiseren.

Eric Smulders, portfoliomanager bij Rijkswaterstaat, is tevreden met de start van de nieuwe fase van het project.

“De intensieve samenwerking in fase 1 heeft zijn vruchten afgeworpen en we blijven leren van deze aanpak. Ik kijk met vertrouwen uit naar fase 2 voor een veilige uitvoering van de renovatie.”

Roel van Oudheusden, Directeur Integrale Vervangings- en Renovatiewerken bij Mourik Infra, sluit zich hierbij aan.

“We hebben succesvol de eerste fase afgerond in samenwerking met Rijkswaterstaat. Dankzij de 2-fasen aanpak zijn alle eindproducten succesvol opgeleverd. Ik kijk uit naar een veilige voortzetting in fase 2.”

De renovatie wordt in delen uitgevoerd, zodat de kering altijd inzetbaar is in het geval van hoogwater. Daarom wordt in het hoogwaterseizoen niet aan de kering gewerkt, zodat de omliggende gebieden beschermd blijven bij hoogwater. In het laagwaterseizoen is de kering binnen 3 dagen inzetbaar als toch sprake is van hoogwater.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *