Brandveiligheidsmaatregelen “ODC – Het Arsenaal”, Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Brandveiligheidsmaatregelen “ODC – Het Arsenaal”, Den Helder

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het Marinebedrijf van de Koninklijke Marine heeft op de Rijkszee- en Marinehaven in Den Helder een centraal distributiecentrum ODC “Het Arsenaal” in gebruik. Het doel van de opdracht in deze aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf is het op norm brengen van het gebouw v.w.b. brandveiligheid. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen:
1. Aanpassingen bestaande brandscheidingen door:
– het aanpassen c.q. vervangen van deuren en puien (ca 19 stuks)
– het brandwerend afwerken doorvoeringen van kabels en/of kabelgoten (ca 150 st)
– het brandwerend afwerken van doorvoeringen van leidingen (ca 530 st)
– het brandwerend afwerken van naden (ca 1.500 m)
– het brandwerend afwerken van sparingen (ca 70 st)
– doorvoeringen van luchtkanalen te voorzien van brandkleppen en/of vervangen van bestaande brandkleppen incl. brandwerende afwerking (ca 82 st)
– het vervangen van ventilatieroosters door brandwerend ventilatieroosters (ca 5 st)
– het realiseren van brandwerend plafond onder dakconstructie (ca 4.700 m2)
– het bekleden van delen van de bestaande staalconstructie (ca 900 m)
– het afwerken van de aansluiting van dakplaten op verticale (ca 500 m) brandscheidingen
2. Het realiseren van een sprinklerinstallatie om op basis van gelijkwaardigheid
De sprinklerinstallatie dient te worden gekoppeld met de BMI. Inclusief de realisatie van een pompgebouw en twee wateropslagtanks en bijbehorend terrein technisch werk.
3. Het aanpassen bestaande vluchtrouteaanduiding (ca 50 st).
4. Het aanpassen/uitbreiden van de noodverlichtingsinstallatie (ca 30 armaturen).

De uiterste opleverdatum is twaalf maanden na gunning van het werk. De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 19 april 2024 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen: Opgave van namen van de deelnemers en het persoonlijke mailadres van elke deelnemer. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID.
Het is (in principe) niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 7 mei 2024 om 10:00 uur te Gebouw Arsenaal op de Nieuwe Haven te Den Helder.

Bron: Tenderned woensdag 17 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332976

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *