Nieuwbouw kindcentrum de Nienekes in Cuijk – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kindcentrum de Nienekes in Cuijk

De gemeente Cuijck heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van een kindcentrum genaamd De Nienekes. De uitvoering van de aanbesteding wordt verzorgd door Ctrl-A Bouwmanagement b.v.
De bouw van KC de Nienekes inclusies de E en de W installaties en de aanleg van het speelplein Het totale project omvat: – Sloop huidige schoolgebouw – Nieuwbouw Kindcentrum – Aanleg schoolplein – Aanleg en levering E installaties – Aanleg en levering van W installaties nb de aanleg van de openbare ruimte rond de school zal later dit jaar apart (meervoudig onderhand gelet op begroting ca 2 ton) worden aanbesteed.
De procedure staat vermeld in de gunningsleidraad, vermeldenswaardig omdat die uit 98 documenten bestaat.

Procedure gunning
Gunning vindt plaats op basis van het Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de
beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
Na toetsing van de geldigheid en na de eerste beoordeling van de inschrijvingen kan Opdrachtgever contact
opnemen met de Inschrijver die het eerst voor gunning in aanmerking komt. Dit is nadrukkelijk niet bedoeld om
nog te onderhandelen, maar om in de lijn van de aanbestedingsregels onderdelen toe te kunnen lichten.
(verificatiegesprek).
Na de definitieve beoordeling bericht aanbesteder alle inschrijvers door middel van een voorlopig
gunningsbesluit. Pas bij de voorlopige gunningsbeslissing zal het proces-verbaal van opening van de
inschrijvingen naar de inschrijvers worden verstuurd. Aan deze voorlopige gunning kunnen de Inschrijvers
geen enkel recht ontlenen.
De inschrijver die het voorlopige gunningsbesluit betwist en daartegen in rechte wenst op te komen dient -op
straffe van verval van rechten- binnen een fatale termijn van twintig (20) kalenderdagen na verzenddatum van
dit besluit door middel van het betekenen van een dagvaarding een kortgedingprocedure aanhangig te maken.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/333888

Bron, Tenderned, 22 april 2024

©Cuijck 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *