Nieuwbouw Marnix Gymnasium Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Marnix Gymnasium Rotterdam

De doelstelling van de opdracht in deze aanbesteding van de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o. is een gebruiksklaar opgeleverd bouwwerk in december 2025 waarin de onderwijsactiviteiten van het Marnix Gymnasium kunnen gaan plaatsvinden. De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

  • Op basis van het aangeleverde DO verder uitwerken tot een Technisch Ontwerp en Uitvoering gereed Ontwerp.
  • Bouwrijp maken van het terrein t.b.v. het Project.
  • Realisatie van de bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het Project.
  • Uitvoeren van de benodigde sloopwerkzaamheden van de bestaande bouw t.b.v. de aansluiting op bestaande bouw.
  • Realisatie aansluiting op bestaande bebouwing.

Het bouwbudget is gebaseerd op een toelage en het huisvestingsbudget dat beschikbaar is gesteld door de gemeente
Rotterdam. Het budget is opgebouwd uit de volgende kosten (niet uitputtend):
Voorbereidings- / engineeringskosten en coördinerende werkzaamheden voor eigen werk
Sloopwerkzaamheden
Bouwrijp maken terrein, voor zover noodzakelijk
Bouwkundige werkzaamheden
Installatietechnische werkzaamheden
Aansluiten en aanpassen nutsvoorzieningen

Het doel van deze aanbesteding is een opdracht te gunnen aan één opdrachtnemer voor het verder uitwerken van het DO en
de uitvoering van de nieuwbouw van het Marnix Gymnasium. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de nationaal niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase worden drie gegadigden geselecteerd die worden uitgenodigd voor de gunningsfase. In de gunningsfase doen de geselecteerde gegadigden een inschrijving.

Bron: Tenderned dinsdag 16 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332870

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *