Klein, dagelijks, periodiek onderhoud betonnen kunstwerken Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer voert een aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Betonnen kunstwerken. Het betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Aanbestedingswet gewijzigd per 18 april 2019. Het onderwerp van de aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit: Klein, dagelijks, periodiek onderhoud van betonnen kunstwerken in de gemeente Zoetermeer het één en ander conform het […]

Rioolrenovaties en -reparaties in de Gemeente Gouda

De aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van een raamovereenkomst van een soortgelijk raambestek, dat in 2015 op de markt is gebracht voor een aantal gebieden binnen Gouda, namelijk Bloemendaal, Noord, Achterwillens, Goverwelle – west, Oost, Kort Haarlem en Korte Akkeren. De opdrachtgever heeft tot doel om met één partij een raamovereenkomst af te sluiten voor […]

TBI bedrijven gaan Tweede Kamer renoveren

Vrijdag hebben het Rijksvastgoedbedrijf en drie TBI-bedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de renovatie van de Tweede Kamer. Hiermee is ook de laatste van de drie aannemers bekend die vanaf de zomer 2021 gezamenlijk aan het Binnenhofcomplex aan de slag gaan. J.P. van Eesteren verzorgt de bouwactiviteiten, Croonwolter&dros realiseert de installaties en aannemingsbedrijf Nico de Bont neemt […]

Design & Build aanbesteding nieuwbouw Zwembad gemeente Helmond

Je zou bij deze aanbesteding bijna zeggen dat de kogel door de kerk was, maar de kerken zijn theater of supermarkt geworden, bovendien is er nog veel onder voorbehoud. Twee van onze redactieleden hebben kortere tijd in Helmond gewoond en kennen het zwembad de Wissen heel goed. Een binnenbad, meerdere buitenbaden en een enorme zonneweide. […]

Wijchen gunt renovatie Kasteel aan Modderkolk

Gemeente Wijchen heeft de opdracht voor het renoveren van Kasteel Wijchen definitief gegund aan twee Wijchense partijen. De winnaars zijn Modderkolk Projects & Maintenance B.V. en DKC Installatie-techniek B.V. Ook Dijkhof Bouw b.v. uit Klarenbeek. Op 23 juli hebben alle partijen de overeenkomsten getekend. Met het ondertekenen van de overeenkomsten hebben de partijen opdracht gekregen voor […]

Groot onderhoud Lelystad Haven

Door de gemeente Lelystad wordt er, conform de ARW 2016, een openbare nationale aanbesteding “Groot onderhoud Lelystad-Haven”gehouden. Het uit te voeren werk betreft Lelystad-Haven in de gemeente Lelystad. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – het verrichtten van opruimingswerkzaamheden; – het opnemen en afvoeren van verhardingen, circa 46.500 m2; – het verrichten van grondwerk, circa 14.000 […]

Renovatie plantsoenen Gemeente Velsen

STG RIJK heeft namens de gemeente Velsen een Europese openbare aanbesteding “renovatie plantsoenen” geplaatst. De openbare procedure bestaat uit één fase. In april 2009 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) opgericht. De bij het inkoopbureau aangesloten gemeenten zijn: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland. RIJK […]

Zonnepanelen rioolwaterzuivering WDODelta gegund aan Zonnegilde B.V.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft voor het opwekken van zonne-energie op maximaal 16 rioolwaterzuiveringen een raamovereenkomst gesloten met Zonnegilde B.V. uit Kampen. Zij hebben hiermee de openbare Europese aanbesteding gewonnen. De eerste opdracht betreft het realiseren van zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vollenhove, Smilde en Beilen. In het najaar worden de zonnepanelen geplaatst […]

Klein onderhoud gemeente Stein 2021-2022

De opdracht in deze aanbesteding betreft het klein onderhoud in de onder- en bovenbouw, wachtdienst, calamiteiten en het dichtstraten van nuts- en telecomsleuven in de gemeente Stein conform de gestelde eisen.  Het gaat hierbij om onderhoud via vooraf te verstrekken deelopdrachten of wachtdienst/calamiteiten en het dichtstraten van nuts- en telecomsleuven waarbij er direct actie dient te worden […]

Maatregelenpakket N228 Veiliger

De provincie Zuid-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het groot onderhoud aan de provinciale weg N228 en het realiseren van het maatregelenpakket ter verbetering van de verkeersveiligheid. De opdracht omhelst het veiliger maken van de N228 door het toepassen van gerichte maatregelen. Tevens wordt over de gehele lengte van de N228 (km 0,0 […]

Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen

WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe) Drinkwater B.V. en Vitens N.V. zijn een en gros levering (3 miljoen m3/jaar) van WMD aan Vitens vanaf PS Beilen naar PS Terwisscha overeengekomen. De huidige zuiveringscapaciteit van PS Beilen dient noodzakelijk vergroot te worden tot de vergunningscapaciteit van 4 miljoen m3/jaar. Tevens dient verlaging van de hardheid van het water gerealiseerd te worden. […]

Nieuwbouw Sporthal Sportboulevard De Engh Soest

De aan te besteden opdracht betreft de bouwkundige en installatietechnische uitvoering van de nieuwbouw van een sporthal, groot circa 2.000 m2 en de verbouwing van een deel van de bestaande sportaccommodatie De Engh, ter grootte van circa 800 m2. De uitvoering van werkzaamheden omvat tevens de verplaatsing (en tijdelijke opslag tijdens de uitvoering) van het bestaande zonnepanelenveld, echter […]