Aanbesteding geplaatst voor Willem Kloosstraat Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft een aanbesteding geplaatst voor het groot onderhoud aan de Willem Kloosstraat in Papendrecht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: opbreekwerkzaamheden elementverharding en kantopsluitingen; opbreekwerkzaamheden riolering en kolken; verwijderen groen; het uitvoeren van grondwerken; het aanbrengen van riolering en kolken; het aanbrengen van een hemelwaterbergingssysteem; het aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen. Inschrijven kan […]

Gemeente Den Haag heeft kademuur Hooigracht aanbesteed

Veel kademuren in Den Haag zijn gefundeerd op houten palen. Door een bacterie in het water is op veel plekken de houten fundering van de kademuren aangetast. Daarom worden de kademuren regelmatig geïnspecteerd. Ook de paalfundering van de Hooigracht is aangetast en moet vervangen worden. De Kern Bijzonder is een gemeentelijk plan voor kwaliteitsverbetering van […]

Fietspad Appelaarsedijk in Fijnaart aanbesteed

De gemeente Moerdijk heeft een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van het huidige rampzalige fietspad langs de Appelaarsedijk in Fijnaart. Het asfalt heeft te kampen met wortelopdruk en mollengangen en het pad heeft nauwelijks verlichting. Het wek dat nu is aanbesteed bestaat in hoofdzaak uit: – Het opnemen van elementen- en asfaltverhardingen; – Het uitvoeren van […]

Ophogen Drontermeerdijk aanbesteed

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een aanbesteding geplaatst voor het ophogen van 2,8 km Drontermeerdijk. De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de […]

Opknappen Molenwijk Katwijk a/d Rijn (fase 3) gegund aan Kroeze Infra

De gemeente Katwijk a/d/ Rijn had een aanbesteding geplaatst voor de uitvoering van fase 3 van haar project Molenwijk 2.0. Een project dat het vervangen van bomen, het versterken van groenplekken en het loskoppelen van de hemelwaterafvoer, deels de drainage vervangen en tot slot een uniforme indeling van de straten. Fase 3 van dit project […]

Aanbesteding Koning Willem I College ‘s-Hertogenbosch van start

Het was al een tijdje sukkelen met de vele locaties van het Koning Willem I College (KW1C) in ‘s-Hertogenbosch, ook voldeden sommige locaties niet meer aan de normen voor klimaatbeheersing en luchtkwaliteit. al eerder won in een aanbesteding voor het ontwerp : de Nieuwe architecten” en nu is er dus een aanbesteding voor de realisatie […]

Amsterdam besteedt herinrichting F.Hendrikstraat aan

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Door de komst van de Singelgracht parkeergarage kunnen auto’s onder de grond parkeren en komt er bovengronds ruimte vrij in de Frederik Hendrikbuurt. Voor 17 straten in deze buurt wordt samen met bewoners een maaiveldontwerp gemaakt met hierin meer ruimte voor fietsers, […]

Erfgooiers College Huizen gegund aan Zenzo

Stichting voor Protestant Christelijk Voortgezet Onderwijs had een aanbesteding geplaatst voor een opdrachtnemer, die in staat is om op basis van ruimtelijke functionele en technische eisen het Erfgooiers College te ontwerpen, realiseren, te onderhouden en energievolumes en -kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie te garanderen. De aard en omvang van het werk: Het binnen de uitgangspunten en […]

Aanbesteding geplaatst voor Herinrichting Beusichemseweg te ‘t Goy (Houten)

De gemeente Houten heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Herinrichting Beusichemseweg. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: Frezen en opbreken van asfaltverhardingen en slijtlagen; Verwijderen markering; Rooien van stamvoeten en stobben; Grondwerk; Aanbrengen funderingslagen; Aanbrengen asfaltverharding; Uitvoeren van herstraatwerkzaamheden; Uitvoeren van verkeersmaatregelen; Bijkomende werkzaamheden. Gekozen in het definitieve ontwerp is voor aan beide […]

Aanbesteding Koopmansplein Assen in juni 2019

In een competitie tussen landschapsarchitecten uit 4 windstreken wordt beslist wat het nieuwe ontwerp wordt van het Koopmansplein, het stadshart van Assen. Dat moet 6 mei klaar zijn zodat de burgers van Assen, al vanaf 6 jaar, daaruit het beste ontwerp mogen kiezen. Daarna komt een aanbesteding en verdere uitwerking van het ontwerp, naar verwachting […]

Duurzaam en flexibel woonzorggebouw Pratumplaats Utrecht naar Hevo

Woningcorporatie GroenWest, zorgorganisatie Reinaerde en HEVO hebben definitieve afspraken gemaakt voor de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van een nieuw woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht. Op 12 februari zijn hiervoor de overeenkomsten ondertekend in Brouwerij Maximus. De gemeente Utrecht heeft medio 2018 een selectie uitgeschreven voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. Hevo heeft […]

Aanbesteding herinrichting Westzaan mislukt

Eind 2018 heeft de gemeente Zaanstad een openbare aanbesteding gehouden viir de herinrichting van de openbare ruimte bij de Zuideinde, J.J. Allanstraat, Vogelbuurt e.o. te Westzaan, gemeente Zaanstad. Bij deze vorm van aanbesteden worden alle aannemers in Nederland in de gelegenheid gesteld om voor het werk in aanmerking te komen. Helaas heeft slechts één aannemer […]