De Kop fase 1 gegund aan NTP Infra

De Gemeente Enschede heeft fase 1 van de Kop (infrastructurele werken) na een aanbesteding met 13 gegadigden gegund aan NTP Infra b.v. De opdracht heeft een waarde van € 1.482.000,-. De Kop is het meest ingrijpende binnenstedelijke bouwproject van Overijssel. In juni 2019 starten de eerste werkzaamheden rondom de rotonde Haaksbergerstraat met de Ripperdastraat. Een greep […]

Schiphol zoekt bouwer nieuwbouw vrachtgebouw 17

Schiphol heeft een aanbesteding voor het realiseren van de nieuwbouw van vrachtgebouw 17 geplaatst. Het betreft hier een aan de Oostzijde van de Kaagbaan te realiseren complex van  ongeveer 54.000 m2 met nog 10.000 m2 kantoorruimte. Schiphol hoopt 1 tot 5 aanbieders te interesseren voor deze opdracht. Inschrijving geschiedt digitaal en via Negometrix  Bron: Tenderned […]

Herinrichting Laakkwartier-oost (Den Haag) gegund aan HABO

De gemeente Den Haag heeft de aanbesteding van herbestrating en vervanging riolering gegund aan de Haagse Bouwonderneming HABO GWW. De werkzaamheden voor 2019 omvatten de Allard Piersonlaan, Damasstraat en de Elise van Calcarstraat. Het project heeft een totale waarde van € 2.676.000,-.  Door de herinrichting komt er meer groen en ontstaat er meer ruimte voor politie, brandweer en […]

Engineering & Construct opgave nieuwbouw basisschool met kindopvang de Berk

Stichting Leerrijk! in Kaatsheuvel heeft een aanbesteding geplaatst voor een engineering en constructie opgave ten bate van de nieuwbouw van Kindcentrum de Berk. Door Carree Architecten (Zaandam) is het eerste schetsontwerp opgeleverd.  Het nieuwe pand wordt ontwikkeld volgens het concept van Huren als een Eigenaar en voldoet aan de eisen van een ‘Frisse School’: een […]

Dijkversterking Marken in de aanbesteding tegelijk met planvorming

Rijkswaterstaat werkt bij de dijkversterking Marken gelijktijdig aan de planuitwerking en aan de voorbereiding van de aanbesteding. Zo is er straks direct een aannemer die de dijkversterking kan gaan uitvoeren. “Op dit moment zijn we volop bezig met de contractvoorbereiding. Samenwerking staat daarbij voorop.” Verrassend aan deze aanbesteding is dat er rekening wordt gehouden met […]

aanbesteding civiele kunstwerken Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft een aanbesteding geplaatst voor het onderhoud aan een aantal bruggen. Zij is voornemens om 4 civiele kunstwerken te vervangen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. verwijderen van bestaande houten bruggen b. verwijderen bestaande verhardingen en kantopsluitingen c. verrichten van grondwerk d. aanbrengen van houten damwanden e. aanbrengen van verankering f. aanbrengen […]

Strukton voorkeursaanbieder Station Groningen

Strukton Civiel is aangewezen als voorkeursaanbieder voor de grote vernieuwingen en aanpassingen op en rond station Groningen. Daarmee is ook voor een groot deel bekend hoe het station en de omgeving er na de verbouwing uit zien. Het is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Groningen Spoorzone. De komende maanden wordt […]

Reconstructie Parklaan te Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Parklaan in haar gemeente. de werkzaamheden bestaan uit: het verwijderen van elementenverharding; het opbreken van riolering: het verrichten van grondwerkzaamheden: het leveren en aanbrengen van pvc riolering: het leveren en aanbrengen van betonnen riolering: het leveren en aanbrengen van persleiding: het leveren en […]

Dijkversterkingsproject Vianen aanbesteding van start

Waterschap rivierenland heeft een aanbesteding geplaatst voor de dijkversterking bij Vianen. De primaire waterkering bij Vianen (dijkring 16) voldoet op een aantal locaties niet aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die gelden per 1 januari 2017. De dijkversterking Vianen heeft betrekking op de dijk tussen de Grote Sluis en de A27. De dijkversterking Vianen is opgesplitst in twee […]

Aanbesteding Transferium Feanwâlden mislukt

Diverse Friese media berichten data de aanbesteding voor het Transferium in  Feanwâlden is mislukt. De winnende inschrijver zat ver boven budget. Dantumadiel wil naast de bouw van het Transferium ook een park aanleggen. Door de aanleg van de Centrale As is er ruimte vrij tussen het dorp en het station, om in te richten als openbare […]

AMC plaatst aanbesteding nieuw entreegebouw

Het AMC (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) heeft een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van een nieuw entreegebouw met park. Het AMC, begin jaren tachtig van de vorige eeuw  in gebruik genomen, is dringend aan een nieuwe hoofdingang toe. Het huidige toegangsgebied is een jungle van asfalt en auto’s en dat maakt de entree niet plezierig. Ook […]

vrijliggend fietspad N833 Culemborg – Buurmalsen gegund aan VanSpijker Infra

De provincie Gelderland had een aanbesteding geplaatst voor dit fietspad en bijkomende werkzaamheden. De N833 wordt versmald tot 7 meter en er komen vrijliggende fietspaden. Dit om de veiligheid van langzaam verkeer te vergroten. Er waren voor deze opdracht 4 gegadigden die zich hadden ingeschreven. De opdracht omvat in hoofdlijnen de realisatie van een vrijliggend fietspad, […]