Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor onderhoud waterinstallaties

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor het onderhoud van diverse waterinstallaties. Op haar website begint zij aldus” Onderhoudsbedrijven opgelet: het Rijksvastgoedbedrijf publiceert begin februari 2019 een aanbesteding op TenderNed voor een raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden op defensielocaties voor leidingwaterinstallaties en proceswaterinstallaties. Het gaat hierbij om een aanbesteding van een deel van het Bundelingsprogramma Onderhoud Defensie: ‘Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden […]

Herinrichting Rijsksgebouw door BIS

FMHaaglanden , onderdeel van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, is de professionele dienstverlener (facilitaire producten en diensten) voor Rijksorganisaties in de regio Haaglanden. Na een openbare Europese aanbesteding werd BIS als partner geselecteerd voor de herinrichting van een Rijkskantoor in Den Haag. Daarbij kreeg BIS de opdracht om zo’n 180 ruimtes te voorzien van geïntegreerde audiovisuele […]

Bouw zwembad Arnhem kan starten

Op 12 juli 2018 hebben wij u bericht dat de aanbesteding van het zwembad is stopgezet omdat geen der beide inschrijvers in staat waren het gevraagde zwembad te bouwen voor het budget van 12 miljoen gulden. Toen al kondigden we aan dat de gemeente om tafel zou gaan zitten om te bezien of er een […]

Prorail zoekt nieuwe railpads

Als Infrabel er al mee werkt kan Prorail natuurlijk niet achterblijven dus hield  Prorail een marktconsultatie voor nieuwe railpads. Uit de tendernedtekst van de afgesloten consultatie ProRail streeft er naar om de kwaliteit van de Railpad te verbeteren. De eisen aan deze Railpad zijn vastgelegd in een specificatie (spc). Momenteel wordt er gewerkt aan een […]

Amsterdam plaatst valkuilaanbesteding revitalisatie parkeergarages

Terwijl de bijbehorende appartementengebouwen Gouden Leeuw en Groenhoven wellicht op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst is het een heel ander verhaal bij de parkeergarages in Amsterdam.  De fotos in de leidraad op TenderNed spreken boekdelen. Instortingsgevaar, lekkende daken, gebruikers die over bouten in de grond struikelen na een eerdere spoed renovatie en het vrij inlopen […]

Schreuder Bouwen bouwt geluidsscherm Vredeoord Eindhoven

Prorail heeft de opdracht voor het detailontwerp en realisatie van een  circa 350 meter lang geluidsscherm langs de spoorlijn Eindhoven – Boxtel ter hoogte van de nieuw te bouwen wijk Vredeoord, deels op een kunstwerk gegund aan Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. uit Wijchen.  Vredeoord een nieuw te bouwen  woonwijk tussen de Boschdijk, de Groenewoudseweg, de […]

Uitdaging: ieder huis een nieuwe jas in Utrecht

De Utrechtse woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex gaan tienduizenden woningen verduurzamen. Dat begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie. Op 8 januari 2019 gaat deze Isolatie Uitdaging live. De Utrechtse woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Een belangrijk onderdeel daarvan is het isoleren van tienduizenden sociale huurwoningen. Die isolatie is een noodzakelijke eerste stap op weg naar […]

Aanvang Warmtetransportnet Zuid-Holland in zicht

De colleges van de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben een principeakkoord bereikt over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid-Holland. Daarvoor bestaat het voornemen om een regionale warmtetransportleiding aan te leggen vanaf Rotterdam Zuid naar Leiden. Hiermee kan een deel van de provincie verwarmd worden met restwarmte uit Rotterdam en wordt […]

ENGIE Fabricom dingt mee naar contract bouw mijnenbestrijders

De Belgische en Nederlandse marine plaatsten een openbare aanbesteding voor de bouw van twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. ENGIE Fabricom dingt als partner van de Belgisch-Nederlandse tijdelijke handelsvereniging Damen – Imtech mee naar het contract voor het ontwerp en de levering van elektromechanische installaties. ENGIE Fabricom zegt niet aan haar proefstuk bezig te zijn, zowel op vlak […]

Waarom ligt de drempelwaarde voor aanbestedingen niet op 400 miljoen?

Sorry, maar dit wordt een beetje een geenstijl-stukje. Huilie Huilie, doen die excuuslinkshuisvrouwigebakfietswerkloze aannemers en overheidsadviseurs in de aanbestedingssector, over het aanbesteden bij het aannemen van werk. Net vandaag, bij de website van PIANOo. Waarom is de drempelwaarde in de bouw niet op 9 miljoen? Als ze naar ons, Nederland, geluisterd hadden… boeboeboe. Snik. As […]

Boskalis gaat Elbe uitdiepen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs bij WSA Cuxhaven een aanbieding ingediend voor het verdiepen van de rivier de Elbe. Gisteravond publiceerde de opdrachtgevende partij de commerciële uitkomst van de aanbesteding, waaruit is gebleken dat Boskalis de laagste biedingsprijs heeft. WSA Cuxhaven gaat de komende weken de commerciële en technische aspecten van de aanbieding […]

Rotterdam wil 37 kunstgrasvelden vervangen

Sportbedrijf Rotterdam (SR) heeft een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van 18 kunstgrasvelden in West en 19 kunstgrasvelden in Oost. Deze aanbesteding is verdeeld in twee percelen (Oost en West). SR wil op rechtmatige wijze partijen voor het vervangen van kunstgras sportvelden contracteren. Het doel is om per perceel één  raamovereenkomst met één dienstverlener te sluiten. […]