Aanbesteding voor Kademuren in Delft – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor Kademuren in Delft

De Gemeente Delft is voornemens om Historisch metselwerk aan kades en bruggen aan te besteden voor een geraamde waarde van €8 miljoen. Zij is als beheerder verantwoordelijk voor de staat van de civiele constructies binnen haar gemeentegrenzen. De civiele constructies binnen het areaal dienen onderhouden te worden en daarmee een gewenst kwaliteitsniveau te bereiken.

Het project omvat kleine onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en kades binnen het areaal van de gemeente Delft om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken.

Het gewenste kwaliteitsniveau is beschreven in het Beheerplan civiele constructies 2024-2027. Daarnaast is een belangrijke bron van de toestand van het areaal de inspectierapporten. Doel is het waarborgen van de technische kwaliteit. De esthetische of beeldkwaliteit is zeker ook van belang maar niet in relatie tot het functioneren of de constructieve veiligheid van de civiele constructie.

Bron: Tenderned, 16 april.2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332677

NDR

Eerder in Maastricht zonk een heel stuk van een middeleeuwse stadswal en kademuur weg. Ook in Amsterdam, aan de groenburgwal zakte een kade in. Ligt het aan aanbestedingen nee en ja, wel voor dat het steeds zo erg moet worden dat het opvalt dat het niet klopt. maar uitbouwen wat je zelf sloopt, is moeilijk te verhinderen met alleen contractwetgeving-instrumentaria, want zo vaak willen overheden belangrijke, monumentale panden slopen. Maar voor niks een kademuur slopen om een mooie restauratieopdracht denken te kunnen binnenhalen, is eigenlijk hetzelfde. Alleen is dat dan nog ineens ook het fundament van je huis.

Blijkbaar moeten overheden dan heel expliciet erbij vermelden welke gebouwen moeten blijven staan en intact moeten blijven. Is het niet logisch bij een restauratie van een monument dat het ook moet blijven staan?

Blijkbaar niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *