Ook Jeugdbescherming Den Haag trekt zich terug uit aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Ook Jeugdbescherming Den Haag trekt zich terug uit aanbesteding

Eerder trokken in Rotterdam, Alkmaar en Limburg jeugdzorg leveranciers zich terug uit de aanbestedingsprocedure. Ook de Jeugdbescherming in Den Haag blijkt zich eind oktober terug te hebben getrokken uit de aanbesteding voor jeugdzorg. De onvrede van de Haagse Jeugdzorg is gelegen in de inkoopvraag. Het beschreven takenpakket krijgt volgens de organisaties “meer de vorm van 1ste lijns jeugdhulp. 1e lijns betekent hulpverlening en dat mag een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming west niet bieden volgens de jeugdwet.”

Volgens de Haagse Jeugdzorg is het “een juridisch vraagstuk of wij überhaupt op de aanbesteding mogen inschrijven. Bovendien vraagt de gemeente om twee keer zoveel medewerkers voor deze aanbesteding dan die nu in de jeugdteams werken. En ook voor een tarief dat 20% lager is.

©ZaZ 2017

“Dat is niet haalbaar in deze tijd, waarin het extreem lastig  is om ervaren jeugdbeschermers aan te nemen en op te leiden. Met het voorgestelde tarief kunnen we de kosten om dit te doen niet dekken. De financiering zou onze hoofdtaak van jeugdbescherming en jeugdreclassering in gevaar kunnen brengen.”, zo laten Astrid Rotering en Joost van der Hulst van de
Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West weten in een gezamenlijke verklaring. Zij willen wel graag op zoek naar een manier om vanuit onze expertise inhoud te blijven geven aan de beleidsuitgangspunten van de Gemeente Den Haag.

In juni berichtte Aanbestedingsnieuws al, dat de aanbesteding voor Jeugdzorg in Den Haag en nog 9 omliggende gemeenten (verenigd in inkoopsamenwerking H10) uiteengezet wordt volgens het Zeeuws model.  Op 6 juli nam de Haagse gemeenteraad nog een VVD-motie aan voor meer invloed van de raad op de aanbestedingsprocedure en wil “zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor het vastleggen van een regionaal aanbestedingskader 2019 voor de aanbesteding van jeugdhulp en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De voorstellen voor besluitvorming over de herijking van H10 en het bijbehorende visietraject alsmede een nieuwe Verordening Jeugdhulp hierbij gelijktijdig –en niet
volgtijdelijk– voor te leggen aan de raad in verband met de onderlinge samenhang.” Die motie werd onderschreven door de VVD, D66, het CDA CU en de PvdA.

Daarnaast was er een motie van de Groep Okcuoglum, PvdA, PvdD, D66, CDA, GDM/OPDH, ID en HSP voor meer invloed op het gemeenschappelijk inkoopbureau.  Via de Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 (RIS296727) heeft de gemeente de samenwerking gezcht voor de inkoop jeugdzorg. De raadsfracties vonden daarmee dat de raad buitenspel staat en beperkte invloed heeft op de inkoop in het sociaal domein: jeugd; waardoor de raad niet kan voorzien in haar controlerende en kaderstellende taken.

Bron: Jeugdbescherming West, 26 oktober 2017

Zie eerder:

Den Haag gaat jeugdzorg regionaal aanbesteden volgens Zeeuws model

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Ook in Alkmaar protest tegen aanbesteden jeugdzorg

Ook GGZ-instelling Mondriaan staakt zorgverlening om aanbesteding

William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

1 thought on “Ook Jeugdbescherming Den Haag trekt zich terug uit aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *