Bambini di Casa schendt speekverbod aanbesteding jeugdzorg Venlo – Aanbestedingsnieuws

Bambini di Casa schendt speekverbod aanbesteding jeugdzorg Venlo

Jeugdzorgverlener Bambini a Casa, dat nadat het afviel in de aanbestedingsrace om de jeugdzorg in Venlo, is veroordeeld door de kortgeding rechter voor het overtreden van een spreekverbod in de aanbestedingsdocumentatie.  Dat zou de directeur van de onderneming gedaan hebben door e-mails te sturen naar B&W en raadsleden om de in zijn ogen onterechte en onrechtvaardige afwijzing te rectificeren. Dat is volgens de rechter in strijd met een spreekverbod dat is opgenomen in de aanbestedingsdocumentatie. Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag heeft het bedrijf daarmee de aanbesteding gefrustreerd.

F002 ©FvdW 2017

Inschrijvers mogen op basis van aanbestedingsdocumenten alleen met de contactpersonen voor een  van de inkoopsamenwerking contact zoeken. De rechter in Den Haag noemt dat terecht, en vindt het handelen van het bedrijf niet toelaatbaar omdat inschrijvers gelijk moeten worden behandeld. De Haagse rechter laat bovendien toe dat het bedrijf om die reden van de aanbesteding wordt uitgesloten. Blijkens de raadsstukken is met de aanbesteding van ambulante jeugdhulp alleen al €5 miljoen gemoeid in 2016. Ook jeugdhulp verblijf zonder behandeling kost lost daarvan nog €1,459 miljoen in 2016.

Bambini a Casa is volgens de website “hét gastouderbureau” in Venlo en omgeving. Het bedrijf levert kleinschalige, professionele opvang thuis bij een gastouder of gewoon in eigen huis van de ouders. Door het uitsluiten van het gastouderbureau moet Venlo naar andere leveranciers op zoek.  Het bedrijf is afgewezen voor een tweede fase in de aanbestedingsronde (open house) op 4 september.

Tegen deze afwijzing heeft Bambini/Talenti a Casa, die geëindigd was op 17e plaats, bezwaar gemaakt op de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven wijze. Hiertoe heeft zij op 14 september 2017 de gemeente gedagvaard in kort geding.
Intussen is door Bambini/Talenti a Casa contact gezocht (Red AN: 8 en 10 september, dus na de afwijzing) met diverse leden van de gemeentelijke organisatie, het college en de gemeenteraad, teneinde de afwijzing in de voorfase ongedaan te maken.

Op grond daarvan is de inkoopsamenwerking (MGR) namens de gemeente op 11 oktober 2017 overgegaan tot uitsluiting van Bambini/Talenti a Casa van verdere deelname aan de procedure. In de aanbestedingsdocumenten was, op straffe van uitsluiting, voorgeschreven dat enkel met de contactpersonen vanuit de MGR over de aanbesteding gecommuniceerd kon worden. De advocaat van Bambini di Casa heeft zich daarbij verweerd met het argument dat de termijn van het communicatieverbod onduidelijk is. Daarover had Bambini di Casa eerder moeten klagen. Ook het argument dat de selectiebeslissing al was genomen (4 september) vond geen gehoor bij de kort gedingrechter.

Fragmenten uit de uitspraak:

De stelling van Bambini a Casa dat de reikwijdte van het communicatieverbod qua tijd en personen niet duidelijk is, baat haar niet. Voor zover dat al aan de orde zou zijn, had het op de weg van Bambini a Casa gelegen om daarover tijdig vragen te stellen. Van een deelnemer aan een aanbesteding mag immers een proactieve houding worden verwacht. Daarmee wordt voorkomen dat aanbestedingsprocedures onnodig worden vertraagd en daarmee wordt bewerkstelligd dat eventuele omissies in de procedure zodanig tijdig aan de orde worden gesteld dat zij nog (eenvoudig) kunnen worden hersteld. […]]Nu het communicatieverbod al in de Selectieleidraad omschreven is en Bambini a Casa er niet eerder dan ter zitting haar bezwaren daartegen heeft geuit, heeft zij haar recht verwerkt hierover nu nog te klagen. Bovendien is evident dat het communicatieverbod in elk geval beoogde te voorkomen dat gedurende de aanbestedingsprocedure via derden zou worden getracht de aanbestedingsprocedure te beïnvloeden. (r.o 4.4)

Afgelopen 5 december heeft het college van Venlo onder meer de Bambini uitspraak gepubliceerd, ter informatie aan de gemeenteraad. Het vonnis dateert van 11 september 2017 maar staat vandaag nog niet op rechtspraak.nl. Afgelopen 6 december is de aanbesteding voor jeugdzorg in de raadsvergadering van Venlo besproken. Met een amendement van PvdA en SP zijn onlangs de budgetten voor jeugdzorg in Venlo daarbij verder verhoogd met € 4.380.747 tot € 17.880.747.

Op raadsvragen van Mevrouw Schuman bleek dat volgens het college de zorgcontinuìteit geborgd is doordat huidige cliënten hun zorg mogen afmaken. Wat dat betekent voor kinderen die de komende periode gastouders nodig hebben en naar welke leverancier zij dan moeten, heeft de Redactie van Aanbestedingsnieuws nog niet kunnen achterhalen.

Zie ook:

https://platform.negometrix.com/content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=67417

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-2018

http://www.voordezorg.net/2017/05/26/zorgbudget-gemeente-venlo-ziet-honderden-clienten-jeugdzorg-over-het-hoofd/

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/venlo-komt-12-miljoen-tekort-door-jeugdzorg.9564352.lynkx

[dg fancy=”true” descriptions=”true” new_window=”true” ids=”5280,5279″]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *