Zoetermeer staakt samenwerking BAM voor onderhoud

Zoetermeer staakt een onderhoudscontract met de BAM. BAM Infra kreeg via een aanbesteding een meerjarig contract voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om de wijken Rokkeveen en Oosterheem. Omdat BAM de werkzaamheden niet volgens de verwachtingen uitvoerde, hebben de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard met BAM Infra in goed […]

KWS wint de tender onderhoud voor de Waalburg

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen voorlopig gegund aan KWS Infra B.V. De opdracht ziet toe op diverse werkzaamheden zoals het betonnen rijdek vervangen, de staalconstructie versterken en schilderen. In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt de busbaan omgebouwd tot fietspad in twee richtingen en wordt de vormgeving van de brug bij de […]

Amsterdam verwacht van RMC dat het op tijd rijdt

Amsterdam, dat normaal gesproken alles zijn gang laat gaan en niet uitblinkt in contract management, gaat het Rotterdamse RMC, dat het WMO-taxivervoer uitvoert in de hoofdstad, nu aan de letter van het contract houden. Zo is gevraagd in de uitvraag dat 92% van de ritten op tijd wordt gereden. Daar is het RMC nauwelijks bij […]

Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los

Heijmans won vorig jaar januari een tender voor dijkverbetering van de Waddenzeedijk met een innovatieve inschrijving: voor het aanbrengen van elastocoast. De Waddenzeedijk is er voor over een lengte van 13 kilometer mee bekleed. De zeedijk voldeed al voor de aanbesteding niet meer aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de dijkbescherming werd gebruik gemaakt van […]

Verantwoord marktgedrag beveiliging: goed aanbesteden en contract management

Aanbesteden en goed opdrachtgeverschap hangt nauw samen met verantwoord marktgedrag. Dat stelden de ondertekenaars van de Code Verantwoord Marktgedrag in de Beveiliging. Op 15 mei is in navolging van de schoonmaakbranche de code door overheidsinkopers en beveiligingsbedrijven getekend. De heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) verwelkomde de beveiligingsbedrijven. In […]

Ook bij aanbesteding moet ruimte zijn voor cyclisch inkopen

Inkopers moeten af van het lineaire denken over inkoop. Daarvoor pleiten Arjan van Weele en Jordie van Berkel-Schoonen in het pas verschenen whitepaper Cyclisch inkoopproces: beter inkopen in vier stappen dat refereert aan hun eveneens pas verschenen handboek van dezelfde auteurs: Inkoop in Strategisch Perspectief‘. Juist complexe producten die vaker opnieuw moeten worden ingekocht vragen om cyclisch […]

Ondernemers: Overheden zijn formeel in contacten bij aanbesteding

Overheden zijn erg formeel bij de contacten met hun leveranciers, tijdens een aanbesteding. Dat stellen meerdere leveranciers in de PPS-nieuwsbrief PPS Post. Ruimte voor overleg met de opdrachtnemer, is er pas na het winnen van de aanbesteding. “De mensen maken de samenwerking”, zo citeert de nieuwsbrief Jan Willem Bruining, operationeel directeur van de BAM. “Daarom werkt BAM daar […]

Gemeenten in Thuringen verpulveren geld met tekortkomingen aanbestedingen

Gemeenten in de Duitse deelstaat Thuringen,  verpulveren nog steeds een hoop geld door middel van slechte investeringen, niet -geauditeerde rekeningen en tekortkomingen in overheidsopdrachten. Dat concludeert de rekenkamer van Thuringen, het Rechnungshof vandaag in een jaarverslag. Bij een onderzoek van de rekenkamer naar de toekenning van werken in 127 gemeenten met minder dan 50.000 inwoners […]

Weekendspecial: Contract management veelzijdige waterglijbaan

De glijbaan in het pierenbadje is afgezet met oranje hekjes. Wat jammer nu. Eens even vragen hoe dat zit. “Wat is er loos? “Nou, de kinderen kregen oogletsel, ja en schaafwonden, aan de kniëën en zo”, aldus een omstander, in onvervalst Amsterdams. “Ach, ach. Is dat veel gebeurd? “Dat weet ik niet, maar de gemeente […]