Verantwoord marktgedrag beveiliging: goed aanbesteden en contract management – Aanbestedingsnieuws

Verantwoord marktgedrag beveiliging: goed aanbesteden en contract management

Aanbesteden en goed opdrachtgeverschap hangt nauw samen met verantwoord marktgedrag. Dat stelden de ondertekenaars van de Code Verantwoord Marktgedrag in de Beveiliging. Op 15 mei is in navolging van de schoonmaakbranche de code door overheidsinkopers en beveiligingsbedrijven getekend. De heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) verwelkomde de beveiligingsbedrijven. In zijn toespraak legde hij het spanningsveld uit tussen inbesteden en aanbesteden, het spanningsveld van willen en kunnen vanuit de regelgeving en/of politieke keuzes.

Met de Code nemen alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid. In de Code werd aanvankelijk vooral aandacht besteed aan het tegengaan van prijsafbrekend gedrag bij de aanbesteding en contractsuitgave. Nu is er meer aandacht gekomen voor de invulling, controle en samenwerking gedurende de looptijd van het contract. In Code-waardige aanbestedingen gaat het ook over kwaliteit van het werk, werkdruk van de medewerkers, et cetera. Aanbesteden en goed opdrachtgever zijn in de lijn van de Code is dus best een uitdaging en vereist kennis, inzet, tijd en de wil om samen te werken. En blijft het een kwestie van keuzes willen maken en morele idealen nastreven. 

Aan de oproep van Code “Schakelt u mee?” geeft het Rijk als opdrachtgever graag invulling. Niet alleen door de Code te ondertekenen en door actief deel te nemen aan de Codekamers, maar ook in haar inkoopbeleid en aanbestedingen. “Als het bij een aanbesteding van het Rijk niet lekker loopt, schroom dan niet en neem contact op met de contactpersoon van de aanbesteding,” aldus de heer Weimar.

Zoals zijn voorganger de heer Eilander al zei: “Cruciaal voor goed opdrachtgeverschap is nadenken en het organiseren van tegenspraak.” Namens het Rijk en haar medewerkers daagde de heer Weimar de aanwezigen uit voor deze tegenspraak in de hoop dat dit mag leiden tot een goede samenwerking bij het realiseren van de doelstellingen van de Code. 16 oktober is er weer een ondertekensessie voor beveiligingsbedrijven.

Voorzitter Wim Mul van de Codekamer Beveiliging denkt, dat de code met een jaar bij alle beveiligingsbedrijven is ingeburgerd:

“Als de Code in de markt zijn plek heeft veroverd, gaat die ook zijn werk doen. Naast de support van de sociale partners waar we veel tijd en energie in steken, zal het aantal ondertekenaars flink toenemen. De Code beïnvloedt de spelregels en als het nodig is kunnen we als scheidsrechter optreden. Maar het meest geloof ik in fatsoenlijk gedrag dat hand in hand gaat met professionalisering van de branche”

Recent open staande beveiligingsopdrachten:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *